Ga naar inhoud

Lesmodules

De Romeinse tijd en de Limes in Nederland

Onderstaande lesmodules bevatten thematisch lesmateriaal over de Romeinse tijd en de Limes in Nederland voor de midden- en/of bovenbouw van het basisonderwijs. Iedere lesmodule bestaat uit:

  • lessuggesties, lesmateriaal en werkvormen voor in de klas
  • achtergrondinformatie bij het thema
  • suggesties voor aanvullend lesaanbod in en buiten de klas
  • tips, inspiratie en verdieping

Lesmodules

Colofon

De lesmodules over de Romeinse tijd en de Limes in Nederland zijn ontwikkeld door:
· Martine van Empel (Concept, ontwikkeling en realisatie lesmodules en lessen, beeldresearch en vormgeving lesmateriaal)
· Paul van der Heijden (Inleidende teksten en redactie)

Adviezen: Erfgoededucatie adviseurs van Landschap Erfgoed Utrecht, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Romeinse Limes Nederland en Het Filiaal.

Voor de opzet en ontwikkeling van verschillende lessen is samengewerkt met:
· Birgit Postma Projecten (Concept en ontwikkeling: Keizer, mag ik u wat vragen, Hoe werkt dit?, Werken in de vicus, Een wereld vol goden)
· Mirjam Scheeres, archeoloog (Concept en ontwikkeling: Schatten uit de Nederlandse bodem)

Illustraties: Tim Artz  (via Uitgeverij Syndikaat)