Ga naar inhoud

Bouwkunst en techniek

Lesmodule - Achtergrondinformatie

De Romeinen waren heel erg praktisch. Ze hielden veel van techniek en waren uitstekende bouwers. Ze namen veel over van andere volkeren, als die iets beters hadden. Dan gingen de Romeinen het zelf toepassen en nog meer verbeteren. Zo brachten ze technische vernieuwingen naar alle delen van het Romeinse rijk, ook naar Nederland.

De Romeinen wisten hoe ze grote hoeveelheden stenen konden bakken. Ze kwamen erachter dat je met ronde bogen grote en hoge gebouwen kon maken. En ze deden een belangrijke uitvinding: het beton. In onze omgeving had nog nooit iemand stenen gebouwen en beton gezien, want de bevolking woonde tot dan toe in houten boerderijen. In Berg en Dal, in de buurt van Nijmegen, bouwden Romeinse soldaten een fabriek waar ze tienduizenden bakstenen en dakpannen bakten. Het was de eerste fabriek van Nederland.


Een Romeinse dakpan.

In Heerlen stond een Romeins badhuis. Aan de restanten kun je goed zien hoe Romeinse vloerverwarming werkte.

In het hele rijk bouwden de Romeinen complete steden met tempels, badhuizen en amfitheaters. Ze legden zelfs riolering aan. En ze bouwden aquaducten om water over grote afstanden van de bron naar een stad of legerkamp te brengen. Zo’n aquaduct of waterleiding liep van Berg en Dal naar Nijmegen.

In grotere Romeinse steden bouwden de Romeinen zelfs flatgebouwen. Die flatgebouwen waren niet zo hoog als we ze nu kennen, maar mensen woonden er op meerdere verdiepingen in woningen naast en boven elkaar.

Om al die steden met elkaar te verbinden, legden de Romeinen ingenieurs in het hele Romeinse rijk wegen aan. Daarbij lieten ze zich nergens door tegenhouden. Over rivieren bouwden ze bruggen en ze hakten zelfs tunnels door bergen. Veel van die bruggen bestaan nog steeds, zo stevig zijn ze gemaakt.

In het begin was het aanleggen van wegen vooral belangrijk voor het Romeinse leger. Daardoor konden soldaten zich makkelijk verplaatsen. Maar het bleek ook heel handig voor de handel en het werd een stuk makkelijker om te kunnen communiceren. Een geschreven bericht kon binnen enkele dagen van Rome naar Nederland worden gebracht. Dat was supersnel voor die tijd, want de telefoon bestond natuurlijk nog niet.

Deze Romeinse brug ligt in Trier in Duitsland. De brug is nog steeds in gebruik.

Een Romeinse sleutel.

Ook zorgden de Romeinen ervoor dat ze goed en snel over water konden reizen. Ze groeven kanalen waardoor schepen met zware vrachten op veel plekken konden komen. Ze legden dammen aan om de loop van de rivier te veranderen.

Romeinen vonden een beetje luxe heel fijn. Rijke mensen hadden vloerverwarming en stromend water uit de kraan. Omdat mensen steeds dichter bij elkaar woonden en meer spullen kregen, wilden ze die ook graag beschermen. Daarom zijn er sloten en sleutels uitgevonden. Hierdoor werd het makkelijker om dieven buiten de deur te houden.

 

Lessuggestie

Verdieping bij het thema