Ga naar inhoud

Kruip in de huid van een Romein!

Organisatie: Rijksmuseum van Oudheden | Plaats van uitvoering: In de klas
Themas:
Dagelijks leven
Bouwkunst en techniek
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Het lespakket bevat een introductie op het tijdperk van de Romeinen. Hiervoor zijn een digibordles, een online kindercollege en een lesbrief beschikbaar.

Doel

Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs kennis laten maken met de overblijfselen van de Romeinse overheersing in Nederland. Ze kruipen als het ware in de huid van een Romein. Ze ontdekken of bedenken wat er nog Romeins is in hun leefomgeving of aan henzelf. Ze zoeken naar voorwerpen, plekken of gebouwen in hun omgeving die door de Romeinen zijn gebouwd of een Romeinse oorsprong hebben.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Het lespakket bestaat uit:

  • een lesbrief, met o.a. informatie bij de slides uit de digibordles
  • een digibordles over de Romeinen door meester Jaap, hoofdpersoon uit de boeken van Jacques Vriens (Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv)
  • een online kindercollege door museumconservator Ruurd Halbertsma, onderwerp: Ben jij net zo sterk en stoer als een Romein?

Leerdoelen en competenties

De les sluit aan bij de kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijdsbeslag

Ca. 75 minuten

Prijs

De lesbrief, digibordles en online kindercollege zijn gratis te downloaden.