Ga naar inhoud

WETEN

Van ruwweg 50 voor Chr. tot 450 na Chr. maakten onze streken onderdeel uit van het Romeinse Rijk. Een Rijk dat zich op zijn hoogtepunt uitstrekte van Schotland tot Egypte en van Noord-Afrika tot Bulgarije. Via deze pagina's vind je meer informatie over dat Romeinse Rijk en de rol van het gebied dat nu Nederland is.