Ga naar inhoud

Slimme jongens die Romeinen: Romeinse technieken

Organisatie: Erfgoedhuis Zuid-Holland | Plaats van uitvoering: In de klas, Buiten de klas
Afbeelding lespakket Erfgoedhuis Zuid-Holland: Slimme jongens die Romeinen
Themas:
Archeologie en actualiteit
Bouwkunst en techniek
Niveau:
Middelbare school, klas 1/2
Basisschool, groep 7/8

De Romeinen lieten technieken na waar we vandaag de dag nog voordeel van hebben. In dit lesproject staan 10 technieken centraal die de Romeinen (al) beheersten – met name op het gebied van scheepsbouw - en die zijn overgedragen op de lokale bevolking.

Door lessen op school met audiovisuele hulpmiddelen, locatiebezoek en opdrachten krijgen leerlingen kennis over de herkomst van (bouw-)technieken. 

In dit project komen de volgende technieken aan de orde: 
• hout zagen • ijzer smeden • waterdicht maken • varen • hijsen • landmeten • heien • wegenbouw • bruggenbouw • projectielen schieten.

Doel

Het doel van het project is leerlingen van 11 tot 14 jaar kennis te laten maken met de bijzondere geschiedenis van de Romeinse Limes in Zuid-Holland, en de technieken die de Romeinen ons nalieten en waar wij vandaag de dag nog voordeel van hebben.

Lesmateriaal/ werkvorm 

De lesopzet vormt een drie-lessen-structuur (introductie - beleving - reflectie) met twee lessen in de klas en een les op locatie in Archeon.

Leerdoelen en competenties

De Romeinse Limes en de tien technieken die in dit project centraal staan, sluiten aan bij de kerndoelen basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, de Canon van Zuid-Holland (venster De Romeinen in Zuid-Holland) en geven lokale inhoud aan de kenmerkende aspecten van het Tijdvak ‘Grieken en Romeinen’.

Leerlingen leren:

 • wat Romeinse technieken inhouden.
 • historisch redeneren door het bestuderen van bronnen, het stellen van historische vragen en na te denken over hoe de technieken uit de oudheid nog steeds worden gebruikt. 
 • informatie zoeken en verwerken aan de hand van gerichte opdrachten.
 • het geleerde te presenteren aan elkaar.

Tijden

 • Het digitale lespakket is het hele jaar te downloaden.
 • Het locatiebezoek aan Archeon is te boeken tussen eind maart en eind oktober. De Techniekroute is mogelijk van 10:15-11:45 of 12:30-14:00. 
 • In plaats van het bezoek aan Archeon is een gastles van een Romein in de klas ook mogelijk. Dit gaat op afspraak.

Tijdsbeslag

De lesopzet bestaat uit drie lessen. Les 1 en les 3 vinden plaats in de klas en duren elk circa 60 minuten. Les 2, een bezoek aan Archeon, beslaat een dagdeel.

  Prijs

  Het digitale lespakket is gratis te downloaden. Aan het bezoek aan Archeon of de gastles in de klas zijn wel kosten verbonden. De prijzen van de verschillende mogelijkheden zijn te vinden in de docentenhandleiding.

   Locatie

   • Les 1 en 3 vinden plaats in de klas.
   • Les 2 vindt plaats in Archeon, Archeonlaan 1, Alphen aan den Rijn.

    

    

   Meer informatie