Ga naar inhoud

Vervoer en communicatie

Lesmodule - Achtergrondinformatie

Het belangrijkste vervoermiddel in Romeins Nederland was de boot. Dat geldt zeker voor het westen van het land, want dat bestond vooral uit moeras. Daarom was de Rijn als grensrivier zo belangrijk. Archeologen vonden langs de Rijn ook veel Romeinse schepen. De Romeinen begonnen als eersten in ons land met het aanleggen van dammen en kanalen. Daarmee waren ze hun tijd ver vooruit. Pas meer dan 1000 jaar later zou dat een ‘Nederlandse’ traditie worden.

Een andere knappe prestatie van de Romeinse ingenieurs is de aanleg van wegen in het hele rijk. In Nederland legden ze een weg aan op de oever van de Rijn om de forten met elkaar te verbinden. Die weg noemen we de limesweg. In de natte gebieden van West-Nederland legden ze de weg aan op een grote dam. Die dam bestond uit grote houten palen met grond ertussen. Bovenop lag een wegdek van grind of schelp.


Romeins schip aan de kade van Forum Hadriani, Romeins Voorburg.


Romeinse soldaten steken een pontonbrug over. Een pontonbrug is een tijdelijk aangelegde drijvende brug waarmee je een rivier kunt oversteken.

De wegen en rivieren zorgden ervoor dat je makkelijk kon reizen in het Romeinse rijk. Het ging natuurlijk niet zo snel als tegenwoordig, maar voor die tijd zeker wel. Dankzij al die wegen konden soldaten makkelijk van de ene kant van het rijk naar de andere kant worden verplaatst. En behalve soldaten ook handelaars. Al die reizigers brachten ook allemaal hun eigen gewoonten mee. Zo kwamen opeens heel veel mensen in het Romeinse Rijk in aanraking met andere culturen.

Dat gold ook voor de volkeren die in Nederland woonden. Voordat de Romeinen hier kwamen, leefden die volkeren van ruilhandel. Geld als betaalmiddel kenden ze nog niet, voedsel en spullen werden geruild. Doordat de Romeinen hier met geld gingen betalen, ging de lokale bevolking dat ook doen. Dat was reuze handig, want in het hele Romeinse Rijk kon je betalen met dezelfde munten.

De wegen waren ook belangrijk om het Romeinse Rijk goed te kunnen besturen. Dat klinkt misschien gek, maar de wegen zorgden voor de communicatie. Telefoon en internet waren er natuurlijk nog niet. Berichten werden verstuurd per brief. Als er haast was, werd die brief bezorgd door een koerier op een paard. Als het paard moe was, kon de koerier bij een speciale herberg een nieuw paard pakken. Zo kon een bericht uit onze provincie Neder-Germanië al binnen een paar dagen in Rome aankomen.


Langs Romeinse wegen stonden mijlpalen. Hierop stond de afstand tot belangrijke plaatsen aangegeven.


Verdieping bij het thema