Ga naar inhoud

Zuidland

Bij onderzoek voorafgaand aan de aanleg van de nieuwbouwwijk Kreken van Nibbeland, in 2009, stuitten archeologen op sporen van bewoning. In de ijzertijd stond hier een boerderij op het veen, aan de rand van een ontwateringsgeul met zoet water. Rond 200 voor Chr. is de omgeving verlaten en overdekt door een dikke laag klei. In de Romeinse tijd werd de plek opnieuw bewoond. De bewoners bleken aan watermanagement te hebben gedaan. Om de waterhuishouding te reguleren, plaatsten ze houten beschoeiingen langs de kreek en legden ze dammen met duikers aan.

Uit de vondsten blijkt dat de bewoners zich weinig lieten beïnvloeden door de Romeinse mode. Ze bleven hun oude tradities trouw, zowel in huizenbouw, tafelwaar, voedingspatroon als begravingsritueel. Ze hielden runderen voor vlees en melk, en schapen voor melk en wol. Botten van bever duiden op jacht voor het verkrijgen van bont. De omgeving is aan het begin van de 3e eeuw weer verlaten.

Een van de weinige Romeinse militaire sporen in Zuidland: een scherf van terra sigillata met de ingekraste naam Januari. Bron: BOOR.

Opgegraven paardenskelet in Zuidland. Bron: Kruidhof 2012, 91.

Heel bijzonder is de vondst van een paardenskelet, boven op de duikers. Mogelijk diende het als bouwoffer. Nader onderzoek leert dat het paard met huid en haar is begraven, een doodsoorzaak is niet gevonden. Het blijkt een merrie van 14 à 15 jaar oud met een schofthoogte van 139 cm. Dit past goed in het beeld van paarden in inheemse nederzettingen ten zuiden van de limes. Buiten de limeszone is de schofthoogte lager, in militaire context en villacomplexen juist hoger. Zo waren de militaire paarden die bij fort Ockenburgh zijn teruggevonden een stuk groter. Het skelet van de merrie vertoont behoorlijk wat vergroeiingen en afwijkingen, wat te wijten is aan ouderdom en/of overbelasting.

Behalve het paard zijn ook twee vrijwel complete hondenskeletten gevonden: een reu en een puppy. De reu had een schofthoogte van ca. 60 cm, vergelijkbaar met een herdershond.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Kruidhof, C. Leven langs het water in Kreken van Nibbeland Zuidland, gemeente Bernisse. Archeologisch onderzoek op vindplaats 17-129: een opgraving met sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. RAAP-rapport 2402. Weesp 2012. Download.