Ga naar inhoud

Regio Voorne-Putten

Voorne-Putten blijkt in de Romeinse tijd intensief bewoond. De klei- en veengronden werden intensief gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. Alleen al binnen de gemeente Westvoorne zijn 50 vindplaatsen bekend. Het gaat vooral om nederzettingen met houten boerderijen. De boeren reguleerden de waterhuishouding door het graven van sloten, het aanleggen van dammen met duikers en het bouwen van sluisjes.

Tegelijkertijd was in dit gebied het Romeinse leger aanwezig. Voorne-Putten lag aan het Helinium, de Maasmonding, en was vanwege het internationale handelsverkeer en om strategische redenen van groot belang. De monding van de Maas zal door forten zijn gecontroleerd. Een fort wordt ten noorden van Oostvoorne vermoed. Door de aanwezigheid van de Romeinen veranderden de boerderijen van zelfvoorzienend naar een op productie gericht bedrijf. Daardoor ontstonden grote, luxe boerderijen die een centrale rol vervullen in de lokale agrarische samenleving.

Plaatsen