Ga naar inhoud

Westvoorne - Rockanje

De Romeinse voorloper van Rockanje lag op een kwelder, ten zuiden van het Helinium (de Maasmonding). Onderzoek naar stuifmeelkorrels toont aan dat hier een open veenlandschap lag met verspreid staande bomen als els, wilg, berk en enkele essen. Hier woonden Frisiavones in kleine nederzettingen, bestaande uit houten boerderijen. Ze reguleerden de waterstand van de drassige omgeving door middel van sloten, greppels, dammen en duikers. Op die manier maakten ze het land geschikt voor akkerbouw en veeteelt. In de loop van de Romeinse tijd werd de grond verdeeld in landbouwpercelen volgens een Romeinse maatvoering. Deze systematische landindeling leidde tot productieverhoging en zo ontstond er een overschot (surplus). Hiermee konden de boeren handeldrijven en belasting betalen aan het Romeinse leger. Sommige boeren deden goede zaken en lieten hun boerderij ombouwen tot Romeinse villa-achtige complexen. Zo ook in Rockanje. De bewoners van het villa complex omringden zich graag met geïmporteerde Romeinse luxeproducten.

Een hedendaags veengebied in Ostercappeln (D). Bron: Wikimedia commons (Basotxerri)

 

Rockanje/Westvoorne in het Romeinse landschap. Van links naar rechts duin (donkergeel), klei (bruin) en veen (groen). Bewerkt naar Brinkkemper e.a. 1995, 138.

In het midden van de tweede eeuw groeide een lokale boer in Rockanje uit tot een welvarende landheer. Dat blijkt uit de vondst van een villa-achtig complex dat bewoond was tot de eerste helft van de derde eeuw. Het gebouw had een stenen fundering en op het dak lagen Romeinse dakpannen. De wanden bestonden nog wel uit houtbouw, waarschijnlijk vakwerk zoals we dat nu nog kennen van boerderijen in Limburg. De luxe blijkt ook uit de aanwezigheid van vloerverwarming, een typisch Romeinse innovatie. Waarschijnlijk speelde dit boerenbedrijf een centrale rol binnen de agrarische productie. Op het terrein stond namelijk ook een voorraadschuur, een horreum. In de omgeving vonden archeologen ook een Romeinse weg. Het lijkt erop dat het landbouwbedrijf en de voorraadschuur dienden als centrale verzamelplaats voor graan ten behoeve van het Romeinse leger.

Bronnen en verwijzingen

Literatuur

  • Wagner, A. (red.). Archeologisch onderzoek aan de Achterstrijpseweg 9a te Rockanje (gemeente Westvoorne). Capelle aan den IJssel 2008. Downloaden.
  • Hazenberg, T. & T. van der Zon, 2016. Romeinse kust. Leiden.
  • Trierum, M. van. 'Nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd op Voorne-Putten, IJsselmonde en in een deel van de Hoekse Waard.' In: BOORbalans 2 (1992), 15-102.
  • Brinkkemper, O., H. Duistermaat, D. Hallewas en L. Kooistra. ’A Native Settlement from the Roman Period near Rockanje.' In: BROB 41 (1995), 123-17