Ga naar inhoud

Brielle

Op de plek van Brielle lag in de Romeinse tijd een veengebied. Hier doorheen sneden geulen die regelmatig volstroomden met zeewater. De bewoners woonden op de hoger gelegen delen en weiden waarschijnlijk in het lagergelegen deel hun vee. De bewoners moesten belasting afdragen aan de Romeinen en zullen daarom een surplus (overschot) hebben geproduceerd naast wat ze zelf nodig hadden. In dit landschap zullen ze zich vooral hebben gericht op veeteelt en pas in tweede instantie op akkerbouw. Met het surplus dat na de belastingafdracht overbleef, konden de boeren Romeinse spullen aanschaffen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het vele hier gevonden geïmporteerde aardewerk, evenals maalstenen en metalen voorwerpen. Het aardewerk bestond deels uit kruiken en amforen met typisch Romeinse producten als olijfolie, wijn en vissaus. We zien hier de duidelijke sporen van vermenging van culturen, die we kennen als Romanisatie.

Structuren van de Romeinse vindplaats in Brielle

Opgraving in Brielle met duidelijk zichtbaar de houten fundamenten van een boerderij. Bron: Teekens & Vossen 2012.

Tussen 2008 en 2010 groeven archeologen in Brielle een complete nederzetting op. Ze vonden onder andere een langgerekt woonstalhuis met drie haarden en een vloer die tot een huis, stal of opslag heeft behoord. Ook stond er een kleine spieker voor de opslag van graan. De archeologen onderscheidden tenminste twee bewoningsfasen. De eerste nederzetting begon reeds in de 2e helft van de 1e eeuw en valt op door afwijkend aardewerk ten opzichte van andere nederzettingen. Hier vonden archeologen namelijk veel terra sigillata – geïmporteerd oranjerood aardewerk - dat in deze periode vrijwel alleen in militaire nederzettingen voorkomt. Misschien woonde hier een veteraan uit het Romeinse leger die bij het afzwaaien zijn servies heeft meegenomen.

De nederzetting was een gemengd agrarisch bedrijf waar zowel veeteelt als akkerbouw werd bedreven. Mest, stalstrooisel en twee stallen laten zien dat tenminste een deel van de veestapel op stal werd gehouden. De mest van het vee werd gebruikt om het akkerland te bemesten.

 

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Teekens, P. & I. Vossen. ‘Brielle-Vierpolders/ plangebied Brielle Piek.’ In: Archeologische kroniek van Zuid-Holland, 2011, p. 1-2.