Ga naar inhoud

Spijkenisse

Bijzondere vondsten in Spijkenisse zijn een grafveld met ruim 150 bijzettingen en zes nederzettingsterreinen, die in het laatste kwart van de 1e eeuw in gebruik zijn genomen. De nederzettingen gebruikten Romeinse dakpannen en grote hoeveelheden Romeins aardewerk. Daaraan is te zien dat het gebied al vroeg intensieve contacten had met de Romeinen. Het was dan ook een vruchtbaar gebied met logistieke voordelen. Misschien ontwikkelde zich hier een cen­trum voor op- en overslag van agrarische surplusproductie. Via het water werden waarschijnlijk producten aangevoerd zoals bouwmaterialen, gebruiksgoederen en luxeartikelen. Hierdoor kan de nederzetting zijn uitgegroeid tot een econo­misch, administratief en mogelijk ook bestuurlijk centrum. Door deze ontwikkeling ontstonden ook verschillen in status, wat tot uitdrukking komt in de vondsten van de nederzettingen en de graven.

Opgraving van een Romeins huis in 1983. Bron: Streekarchief VPR.

Van de 150 bijzettingen waren ook een aantal lijkbegravingen (inhumaties), waar onder een aantal neonaten (doodgeborenen of jonggestorvenen). Bron: Döbken 1992, 164.

Het onderzoek naar het grafveld heeft interessante uitkomsten geleverd. Van de meeste gecremeerde personen konden archeologen het geslacht en de leeftijd bepalen. Opvallend genoeg ontbrak de groep mannen tussen 20 en 40 jaar oud. Mogelijk waren deze mannen in dienst van het Romeinse leger als hulptroepsoldaten. Naast crematies waren er ook zes mensen begraven: 1 man van amper 20 jaar en 5 neonaten: doodgeboren of jonggestorven kindjes. Archeologen schatten op basis van dit onderzoek de kindersterfte op 37% – overigens een normaal verschijnsel in de geschiedenis.

En niet alleen kinderen liepen gevaar: twee crematiegraven bevatten resten van zowel een volwassen vrouw als een kind. Een andere opvallende uitkomst: men had duidelijk een voorkeur om het lijk op de brandstapel te leggen met het hoofd richting zuiden. Een demografische analyse over de grootte van de nederzettingen en de grafvelden leidt tot de veronderstelling dat het hier zou kunnen gaan om drie kolonistengezinnen.

 

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Trierum, M. van. ‘De archeologie van Spijkenisse’. In: BOORnieuws 11 (2009), Rotterdam. Download.
  • Döbken, A. 'Een grafveld uit de Romeinse Tijd te Spijkenisse-Hartel West (Voorne-Putten)'. In: BOORbalans 2 (1992), 145-222.
  • Smits, E. 'Het grafveld van Spijkenisse-Hartel West: het fysisch-archeologisch onderzoek'. In: BOORbalans 2 (1992), 223-230.