Ga naar inhoud

Regio Drechtsteden

De Drechtsteden vormen samen het gebied rond de bovenloop van de Maas, vlak voor deze rivier uitwaaiert in de grote zeemonding, het Helinium. Dit gebied vormde de sleutel tussen de Maas als verkeersader en de Zuid-Hollandse veengronden, die juist in deze periode werden ontgonnen. Die ontginning was mogelijk door een steeds wijder vertakt stelsel van kreken, sloten, dammen en duikers: een vroege vorm van watermanagement.

Plaatsen