Ga naar inhoud

Dordrecht

Oorspronkelijk was de omgeving van Dordrecht tussen Merwede en Maas een veenlandschap, waar zowel grote rivieren als kleinere beken doorheen stroomden. Langs deze wateren ontstonden oeverwallen waar mensen gingen wonen. De oeverwal langs de Romeinse Maas springt daarbij vooral in het oog. Hier lag mogelijk een doorgaande Romeinse weg van Nijmegen naar Katwijk aan Zee, die ook op de Peutingerkaart staat afgebeeld.

In Dordrecht zijn nog geen sporen van huizen of boerderijen gevonden. Wel zijn er op verschillende plaatsen Romeinse losse vondsten gedaan, vrijwel allemaal op de oevers van rivieren. De belangrijkste Romeinse vindplaats ligt op de zuidoever van de rivier de Dubbel in het huidige Gezondheidspark. Vanwege de vele dakpanfragmenten wordt hier een Romeinse villa verwacht, maar deze is vooralsnog niet ontdekt. Probleem is dat de Romeinse resten metersdiep in de grond liggen, doordat de Sint-Elisabethsvloed in 1421 het gebied overspoelde.

Romeinse dakpanfragmenten, teruggevonden op het Gezondheidspark. Bron: Archeologische dienst Dordrecht.

 

Divers Romeins aardewerk dat op het Gezondheidspark is teruggevonden. Bron: Archeologische dienst Dordrecht.

Tijdens de opgravingen op het terrein van het huidige Gezondheidspark in 2010 werden veel Romeinse vondsten gedaan die erop wijzen dat de bewoners tot op zekere hoogte geromaniseerd waren. Zo gebruikten de bewoners naast hun eigen handgemaakte aardewerk ook typisch Romeins aardewerk, namelijk het stevige en chique oranje-rode terra sigillata. Scherven van wrijfschalen en amforen laten zien dat de bewoners eetgewoontes van de Romeinen overnamen. Ze kochten geïmporteerde wijn of olijfolie en mengden kruiden op een wrijfschaal. Daarnaast zijn er opvallend veel dakpannen en vloertegels gevonden, waardoor de archeologen vermoeden dat er een villa kan hebben gestaan. Interessant is de vondst van heel licht en slordig gevormd aardewerk met een gegolfde rand aan de bovenkant. Dit zijn fragmenten van zoutcilinders, het verpakkingsmateriaal om zout te vervoeren. Zout was een belangrijk product voor de Romeinen, soldaten werden er soms mee betaald. Ze ontvingen sal oftewel zout en daar komt ons woord voor salaris vandaan.

 

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Dorst, M. & A. Bosman. Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel. Een archeologisch onderzoek. Dordrecht ondergronds 17. Dordrecht 2013. Downloaden.

Video