Ga naar inhoud

Zuid-Holland in de Romeinse tijd

De regio Zuid-Holland had in de Romeinse tijd een bijzondere betekenis. Hier mondde een van de belangrijkste rivieren van Europa, de Rijn, uit in de Noordzee. En omdat de Rijn ook de noordgrens vormde van het Romeinse rijk, eindigde hier ook de limes van het Europese continent. Gaandeweg de eerste eeuwen van de jaartelling gingen de Romeinen ook het kustgebied steeds beter beschermen: met terugwerkende kracht noemen we dat de kustlimes.

Romeinse Nederzetting Goedereede

De bevolking was niet evenredig verdeeld over de regio. In het oosten lag een groot, onbegaanbaar moerasgebied. Dat zou pas veel later worden ontgonnen. De Rijn stroomde dwars door dit moerasgebied, met smalle oeverwallen waar net genoeg ruimte was voor de aanleg van forten en een verbindingsweg. Maar afgezien van militairen en een handjevol ambachtslieden woonde er vrijwel niemand.

De bevolking woonde vooral op de oevers van de Maas in het zuiden en in het door kreken doorsneden gebied achter de duinen. Al in de ijzertijd was dit gebied tamelijk druk bevolkt. In de Romeinse periode groeide die bevolking verder aan, met de stad Forum Hadriani (Voorburg) als bekroning. Naast Nijmegen was Forum Hadriani de enige andere plaats op Nederlands grondgebied met Romeinse stadsrechten.

Rijtjeshuis in Forum Hadriani, nagebouwd in Archeon

Romeinse regio's in Zuid-Holland

Voor het overzicht van Romeinse vindplaatsen is de provincie Zuid-Holland verdeeld in verschillende regio’s.

10 resultaten

Regio Hoeksche Waard

Regio Hoeksche Waard Sierknop uit Mijnsheerenland, mogelijk van verguld tin.

De Hoeksche Waard lijkt in de Romeinse tijd een belangrijke plek te zijn geweest van het midden van de 1e tot het begin van de 4e eeuw. Het onderzoek naar de Romeinse tijd in Hoeksche Waard is echter nogal verbrokkeld en incompleet.

Meer lezen over Regio Hoeksche Waard

Het onderzoek naar en de uitwerking van de regio's en plaatsen in Zuid-Holland in de Romeinse tijd is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland. Het dient als pilotproject voor de rest van Nederland.