Ga naar inhoud

Regio Rotterdam

Deze regio bestond in de Romeinse tijd uit een omvangrijk veengebied waardoorheen een stelsel van kreken liep: getijdenstromen waarvan het water bij hoogwater landinwaarts stroomde. De bewoners bouwden hun boerderijen over het algemeen op de oeverwallen van deze kreken.

 

Plaatsen