Ga naar inhoud

Rotterdam

In het centrum van Rotterdam vonden archeologen een huisplaats, een crematiegraf, sloten en de geul van de Rotte. Het graf lag 150 meter van de huisplaats. Op de zuidoever kwamen verspoelde vondsten tevoorschijn zoals munten, een umbo (schildknop) van een hulptroepensoldaat, twee pikhouwelen, fibulae en aardewerk. De vondsten zijn te dateren tussen de 1e eeuw en eerste kwart 3e eeuw.

In het noorden van Rotterdam in het gebied 'De Kandelaar' zijn vier nederzettingsterreinen en een grafveld opgegraven. Ze lagen allemaal op de uitlopers van een kreekrug. De terreinen waren omgeven door greppels en sloten. Een van de boerderijen had een opvallende plattegrond die bestond uit drie delen: een woongedeelte met haardplaats, een plek met stalboxen voor het vee en dikke pakketten mest, en een latere uitbreiding van het gebouw.

Messing schildknop van een soldaat uit de Romeinse hulptroepen. Bron: BOOR.

Tekening van een huisplattegrond in Rotterdam-noord. Bron: Moree e.a. 2018, 189.

Verbrand en onverbrand aardewerk uit het graf in het centrum. Bron: BOOR.

De archeologen zijn veel te weten gekomen over het crematiegraf in het centrum van Rotterdam. Hierin lagen vier personen: een volwassen man en vrouw, een kind van 5-7 jaar en een kind van hooguit 4 jaar. De brandplaats lijkt niet te zijn hergebruikt, dus waarschijnlijk zijn de vier personen samen gecremeerd en vormden ze mogelijk een gezin.

Tijdens het zeven van de grafinhoud werden 149 kleine ijzeren nagels van een schoen,18 grote nagels van een baar of kist en een draadfibula gevonden. Er werden verbrande voedselresten aangetroffen, zoals hazelnoot en sleedoorn, maar ook onverbrand dierlijk bot. Van de negen stukken aardewerk die werden aangetroffen, waren er vier verbrand. De verbrande objecten tonen aan dat er aardewerk gelijktijdig met de doden werd verbrand, misschien het vaatwerk met voedsel voor de overledenen. Ook na de crematie werden voorwerpen in het graf geplaatst, gezien de aanwezigheid van het onverbrande aardewerk en dierenbot.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Moree, M., M. van Trierum en A. Carmiggelt. Onderzoeksagenda Archeologie van de gemeente Rotterdam (ROA), Prehistorie en Romeinse tijd, Rotterdam 2018.
  • Carmiggelt, A., A. Guiran en M. van Trierum. Archeologisch belangrijke plaatsen in de gemeente Rotterdam. Rotterdam 2007.