Ga naar inhoud

Schiedam

In Schiedam zijn traditionele, houten boerderijen gevonden met een woon- en stalgedeelte onder één dak. Elk erf betond uit één huis met bijgebouwen. Ze zijn vaak meerdere keren verbouwd of herbouwd en werden in de loop van de tijd steeds groter. Interessant is dat de huizen lijken op huizen op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Misschien had de bevolking in Schiedam een culturele band met deze gebieden.

De nederzettingen in dit gebied lijken pas rond 100 gesticht. Begin 3e eeuw werden ze verlaten. Een mogelijke verklaring hiervoor is de inklinking van de ondergrond door ontwatering van het gebied. De bewoners hadden kennelijk te maken met wateroverlast. De vloer van één huis is bij de haardplaats in vier stappen meer dan 80 cm opgehoogd.

Kledingspeld (fibula), gevonden op het terrein van handbalclub Ventura. Bron: www.parkharga.nl.

Scherf van een kom van terra sigillata, gevonden op het terrein van handbalclub Ventura. Bron: www.parkharga.nl.

De nederzetting Schiedam-Polderweg is bijzonder goed bewaard gebleven. Zo zijn er zelfs takkenpaden teruggevonden. De nederzetting ligt op een smalle oeverwal, met aan de ene kant een kreek en aan de andere kant een iets hoger gelegen gebied. Het oudste gebouw is op dit hoger gelegen gebied gebouwd en was waarschijnlijk een tijdelijk onderkomen voor de bewoners tijdens de bouw van het huis op de oeverwal. Het huis op de oeverwal is twee keer compleet herbouwd, steeds iets groter. De haardplaats van het laatste huis was bekleed met Romeinse dakpannen. Op het erf zijn verschillende bijgebouwen teruggevonden. Ook bij deze nederzetting is duidelijk te zien dat de grond is gaan inklinken en dat de bewoners daarom de vloer hebben opgehoogd. Ze hebben de inklinking van de grond zelf veroorzaakt. Ze pasten namelijk ontwateringsmaatregelen toe zoals het graven van sloten en het aanleggen van dammen en duikers in de kreken.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Bruin, J. de. Rurale gemeenschappen in de Civitas Cananefatium, 50-300 na Christus. Proefschrift Universiteit Leiden 2017. Downloaden.