Ga naar inhoud

Capelle aan den IJssel

Net als in Rotterdam was de bewoning in Capelle aan den IJssel in de Romeinse tijd vooral te vinden op de oeverwallen. De bewoners gebruikten de lagergelegen delen echter ook intensief. Daar is veel bewijs van teruggevonden in de vorm van sloten, greppels, sluisjes en duikers. De bewoners van het gebied deden dus volop aan watermanagement. De reden hiervoor is dat de landbouwproductie in de Romeinse tijd zich ontwikkelde van zelfvoorzienend naar een marktgerichte productie voor het Romeinse leger. Door het verbeteren van de waterhuishouding kon de productie worden vergroot. Om de afwatering van een gebied te regelen werd een dam in een kreek gelegd. In de dam zat een duiker (zie ook Vlaardingen). Bij archeologisch onderzoek van de wijk Middelwatering-West is een damconstructie teruggevonden met resten van drie duikers en zogeheten palenschermen. Het eveneens gevonden aardewerk toont aan dat de bewoners voornamelijk geïmporteerd Romeins aardewerk gebruikten.

Romeinse duiker met op de achtergrond beschoeiingspalen. Bron: Jacobs & Pavlovic 2001.

Het damlichaam rustte op kris-kras neergelegde stammetjes en takken van verschillende bomen. Bron: Jacobs & Pavlovic 2001.

Dankzij de opgraving in 2000 weten archeologen hoe de dam is opgebouwd. Onderin lagen dikke pakketten klei waarin boomstammen waren verwerkt. Daarbovenop lagen pakketten vette klei afgewisseld met rietlagen. De top van de dam is niet bewaard gebleven. Er is één koperen munt gevonden, een As van keizer Trajanus uit 101. De dam zal dus na die periode zijn aangelegd. De dam was verstevigd met een beschoeiing van elzenhouten palen. In de top van de dam bevonden zich de restanten van drie houten duikers gemaakt van elzenhout. Eén van de duikers was in de Romeinse tijd al verwijderd. Hiervan werd de insteek, schorsresten en de resten van een vlechtband teruggevonden. De andere duikers zijn slecht bewaard gebleven. Archeologen denken aan de hand van teruggevonden vlechtbanden dat ze uit twee helften bestonden, die bij elkaar gehouden werden door banden. Eén kant van de dam werd beschermd tegen afbrokkeling door middel van palenschermen.

Bronnen en verwijzingen

Literatuur

  • Jacobs, E. & A. Pavlovic. Capelle aan den IJssel. Een archeologisch onderzoek van een dam met duikers uit de Romeinse Tijd. BOORrapporten 77, Rotterdam 2001.
  • Archeologische kroniek Holland 2000.