Ga naar inhoud

Vlaardingen

Bij Vlaardingen vloeiden van oudsher de rivieren Maas en Merwede samen. Ten noorden daarvan lag een stelsel van kreken. De ligging op een kruispunt van vaarwegen maakte van Vlaardingen een strategische plek en was in de Romeinse tijd daarom ook relatief dichtbevolkt. Hier lag mogelijk ook de plaats Flenio, die wordt vermeld op de Peutingerkaart.

In Vlaardingen zijn op tientallen plekken resten gevonden uit de Romeinse tijd. Archeologen hebben uit deze periode resten van huizen, verkaveling, afval en ook waterbouwkundige werken aangetroffen. Daaruit blijkt dat de bevolking voornamelijk bestond uit boeren. Veel vondsten, zoals het typisch Romeins aardewerk en een Romeinse legerschoen, tonen echter aan dat er nauwe contacten bestonden met de Romeinen. Wie weet was de schoen van een Romeinse soldaat, die na 25 jaar trouwe dienst weer naar huis was teruggekeerd. Andere bijzondere vondsten uit die tijd betreffen een boemerang en een luizenkam, met de resten van de luizen er nog in!

Kam met de oudste luis van Nederland. Bron: Archeologische dienst Vlaardingen.

Zeldzame vondst: een Romeinse boemerang. Bron: Archeologische dienst Vlaardingen.

De werking van de klepduiker in Vlaardingen. Bron: Archeologische dienst Vlaardingen.De oudste klepduiker van Nederland. Bron: Archeologische dienst Vlaardingen.

De Romeinen hadden bedacht dat het platteland veel meer kon opbrengen. Daarom lieten ze grote delen van de wildernis ontginnen en sloten graven ter ontwatering. Niet alle veranderingen zijn aan de Romeinen toe te schrijven. De plaatselijke boeren hadden zelf ook iets bedacht. Ze woonden vooral op de hoger gelegen oeverwallen langs de kreken, die bij hoog water af en toe overstroomden. Door dammen in de kreken aan te leggen, konden ze het waterpeil in de hand houden. Voor de afwatering vanuit het achterland maakten ze gebruik van duikers, die bestonden uit uitgeholde boomstammen die in de dam lagen. Bij een van de duikers bevond zich aan de uitwaterende kant een klepje, dat belette dat bij hoogwater het water weer terug het achterland in stroomde. In Vlaardingen is zo'n klepduiker uit circa 70-100. opgegraven. Het is het oudst geconserveerde sluisje dat we kennen uit Nederland.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Ginkel, E. van. De Romeinen komen. Vlaardingen 2014.
  • Ridder, T. de. 'De oudste deltawerken van West-Europa, Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen'. In: Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis 8 (1999) 1, 10-22.
  • Ridder, T. de. ‘Op zoek naar de Romeinse A20 en de plaats Flenio’. In Terra Nigra 151 (2001), 26-38.
  • Ridder, T. de. ‘Wassermanagement in romischen Zeit: Die altesten Deltawerke in Westeuropas.’, in: M. Fansa, Kulturlandschaft Marsch. Natur Geschichte Gegenwart. Vortrage anlasslich des Symposiums in Oldenburg vom 3. Bis 5. Juni 2004. Oldenburg 2005, 60‑67.

Video