Ga naar inhoud

Delft

Delft ligt midden in het Westland. In de Romeinse tijd was dit een welvarend en relatief dichtbevolkt gebied. Dat kwam doordat een enorme kreek, de Gantel, die zo'n 2500 jaar geleden vanuit zee het Westland instroomde, geleidelijk was dichtgeslibd. Het slib op de oeverwallen bestond uit zandige klei en was zeer vruchtbaar, waardoor het geschikt was voor de landbouw. Bovendien vormden de hoger gelegen oeverwallen een droge plek waar de boeren hun huizen op konden bouwen. In Delft is een herkenbaar restant van de Gantel te zien in de vorm van een gracht, het Oosteinde. Deze loopt schuin door het verder rechthoekig aangelegde middeleeuwse stratenplan. In de Romeinse tijd was hier nog geen stad, maar er hebben wel veel boeren gewoond in het gebied onder het tegenwoordige centrum.

Het Oosteinde is een restant van de Gantel en loopt schuin door rechthoekig aangelegde middeleeuwse stratenplan.

Het Romeinse masker van Delft, met een voorbeeld van een compleet exemplaar uit Keulen (rechts). Bron: Archeologie Delft.

Een bijzondere vondst voor een boerennederzetting zijn de scherven van een theatermasker. Misschien werden dergelijke maskers verkocht in de nabijgelegen stad Forum Hadriani in het huidige Voorburg, of werd het meegenomen door een soldaat die na zijn diensttijd zijn laatste jaren op een boerderij doorbracht. Dit masker zal niet gedragen zijn door een acteur, daarvoor is het te stijf. Misschien hing het aan een muur of deur om boze geesten af te weren. In het theater droegen de acteurs maskers, om hun personage herkenbaar te maken. Alle acteurs waren mannelij, ze speelden ook de vrouwenrollen. De Romeinen hebben het theater overigens niet zelf uitgevonden. Toen ze de Griekse wereld veroverden, kwamen ze in contact met de komische en tragische toneelstukken die daar werden opgevoerd en namen dit over. Daarnaast ontwikkelden ze hun eigen vormen van theater.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Boekel, G. van. Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands. Proefschrift RUG, 1987