Ga naar inhoud

Midden-Delfland

In het midden van de eerste eeuw trokken boeren naar het gebied van Midden-Delfland. Ze zochten de hoogste en droogste plekken uit om hun boerderijen op te bouwen en hun akkers aan te leggen. Dit waren de vruchtbare oeverwallen van de inmiddels grotendeels dichtgeslibde kreken van de Gantel. Op de oeverwallen groeiden eiken en in de natte kleigebieden langs de kreken groeiden essen en wilgen. Er was dus voldoende materiaal aanwezig voor de bouw van de boerderijen, die bestonden uit een woon- en stalgedeelte. In de tweede eeuw n.Chr. gingen de Romeinen zich bemoeien met het platteland. De grondpercelen werden met Romeinse maatvoering onderverdeeld in door sloten omgeven rechthoekige percelen. Waarschijnlijk moest de productie omhoog om zo meer belasting te kunnen innen. Bij opgravingen is te zien dat de boeren in die tijd ook steeds meer Romeinse producten gingen gebruiken en gewassen verbouwden die daarvoor onbekend waren.

Reconstructie van een inheemse boerderij in Midden-Delfland. Bron: Bakx 2013, p. 35.

Inhumatiegraf van een jongeman. Bron: Archeologie Delft.

In de Harnaschpolder is een bijzonder graf van een jonge man gevonden uit de tweede helft van de tweede eeuw. Hij lag in foetushouding in een kuil in een hoek van een terrein waar een boerderij werd neergezet. Het gaat om een gezonde jongeman van ongeveer twintig jaar oud, die geen tekenen vertoonde van ziekte of verwonding. Hij werd zonder grafgiften begraven in een tijd waarin de doden bijna altijd werden verbrand op een brandstapel, waarna de resten werden begraven. Archeologen kunnen slechts gissen naar de betekenis van deze vondst. Misschien had de jongeman iets te maken met de bouw van de nieuwe boerderij. Misschien lag hier een bijzondere rituele hoek. In de directe omgeving van het graf werden namelijk drie kuilen gevonden waar honden lagen begraven. Zulke diergraven zijn eveneens uitzonderlijk.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Bakx, J.P. Met rituelen omsloten. Opgraving van een inheems Romeinse nederzetting langs de Woudselaan in de Harnaschpolder, gemeente Midden-Delfland. DAR 107, Delft 2013. Download