Ga naar inhoud

Poeldijk

De omgeving van Poeldijk was in de Romeinse tijd druk bewoond. Dat bleek onder andere bij opgravingen in het plangebied van Poeldijkerhout in 2018, waar een heel lintdorp werd teruggevonden. Dit is niet zo vreemd, want in het omliggende Westland lag een netwerk van handelsroutes. Bovendien was het gebied heel geschikt voor landbouw en veeteelt, mede dankzij de kreek de Gantel waarlangs de boeren woonden. De vondsten schetsen een beeld van een welvarende bevolking. Hier is ook een militair diploma van een Cananefaat gevonden die na zijn diensttijd van 25 jaar terugkeerde naar zijn geboortegrond. Andere bijzondere vondsten zijn voorwerpen van 2e-eeuws aardewerk die wijzen op zoutraffinage, oftewel het zuiveren van zout. Een andere opmerkelijke vondst is een liefdevol begraven hond. Een teruggevonden spitsgracht doet vermoeden dat hier ook voor kortere of langere tijd militairen waren gelegerd.

 

Opgravingen in Poeldijkerhout in 2018 met de vondst van lintbebouwing.

Militair diploma van een Cananefaat, gevonden in Poeldijk. Bron: RMO.

Een bijzondere vondst is een bronzen militair diploma, waarvan vier fragmenten zijn teruggevonden. De naam van de eigenaar is onbekend. Wel is te lezen dat het een Cananefaat was en dat zijn vader Amandus heette. Hij moet rond 165/166 naar zijn geboortegrond zijn teruggekeerd. Het diploma is teruggevonden in het afbraakpuin van wat waarschijnlijk zijn woning is geweest na zijn terugkeer als veteraan. Waar eerst een lemen inheemse boerderij stond, heeft hij een stenen pand laten bouwen van ongeveer 15 x 17,5 meter met een zwaar tufstenen fundament. De sterke Romeinse invloed blijkt onder andere uit de aanwezigheid van een waterbassin, van waaruit een goot overdekt met dakpannen naar het gebouw liep. Het water was bedoeld voor een verwarmd vertrek waarin een bad heeft gestaan. Later onderzoek toont aan dat een deel van de site werd omsloten door een dubbele spitsgracht, waardoor men vermoedt dat het ook als militaire versterking in gebruik is geweest.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Bruin, J. de. Rurale gemeenschappen in de Civitas Cananefatium, 50-300 na Christus. Proefschrift Universiteit Leiden 2017. Downloaden.