Ga naar inhoud

Den Haag - Ockenburgh

Tijdens opgravingen in de jaren negentig vonden archeologen hier een klein Romeins fort. Deze versterking werd rond het midden van de 2e eeuw gebouwd als onderdeel van het kustverdedigingssysteem. Paardengraven bij het fort wijzen op de aanwezigheid van een kleine ruitereenheid. Mogelijk maakte deze ruiterij deel uit van een eenheid die was gelegerd in het naburige vlootstation van Naaldwijk. Het fort van Ockenburg ligt vlakbij een Romeinse nederzetting die al eerder, bij een vooroorlogs onderzoek, aan het licht was gekomen. Door de vondst van het duinfort is duidelijk dat deze twee nederzettingen bij elkaar horen. De eerder gevonden nederzetting kan worden gezien als een vicus (kampdorp). Dankzij het geld van de soldaten kon dit kampdorp uitgroeien tot een grote, tamelijk welvarende handelsplaats. Dat blijkt uit de vondst van luxe aardewerk, mantelspelden en munten. Ook na het verlaten van het fort rond 180 bleef de vicus bestaan, wat doet vermoeden dat er meer forten in de omgeving stonden.   

 

Opgraving bij Ockenburgh onder leiding van archeoloog Holwerda, rond 1930. Het graven gaat nog met de hand. Bron: RMO.

Paardengraf, gevonden bij Ockenburgh. Bron???

De vondst van drie paardengraven in de omgeving van het fort is heel bijzonder. De paarden liggen er tamelijk netjes bij en lijken daarom met zorg begraven. Alleen de achterhand van het eerste paard is wat verwrongen. Misschien is er vlees van het paard gesneden, nadat het in de kuil was gelegd. Dit kan bijvoorbeeld hebben gediend als hondenvoer, want het eten van paardenvlees was bij de Romeinen geen gewoonte. De paarden lijken speciaal voor de Romeinen gefokt en maakten wellicht onderdeel uit van het leger. De schofthoogte is een stuk groter dan inheemse paarden en de twee paarden waarbij het geslacht kon worden bepaald zijn mannelijk. Dat strookt met vondsten van Romeinse paarden elders in Nederland. Een van de paarden had een ernstige vergroeiing aan de ruggenwervel, wat te maken kan hebben met zware belasting. Bijvoorbeeld door het torsen van een ruiter in volle wapenuitrusting met bepakking.

Bronnen en verwijzingen