Ga naar inhoud

Den Haag - Scheveningseweg

In het midden van de jaren tachtig vonden archeologen aan de Scheveningseweg bij Den Haag een enorme hoeveelheid militaire voorwerpen zoals wapens, uitrustingsstukken en militaire mantelspelden. De vondstlaag kwam toevallig aan het licht, op drie meter diepte. De voorwerpen duiden erop dat hier aan het begin van de 3e eeuw militairen waren gelegerd. Er werden ter plekke ook militaire voorwerpen geproduceerd, zo bewijst een gevonden gietmal waar nog een uitrustingsstuk in zat. Wellicht heeft hier een van de kleinere duinforten gestaan om de kust te bewaken, al is de plattegrond nog niet teruggevonden. Het fort zou in dat geval aan een weg hebben gestaan die de Romeinse stad Forum Hadriani met de kust verbond. Zo'n belangrijke verbinding moet wel beveiligd zijn geweest. In de omgeving van de militaire nederzetting woonden rijke Romeinen. Er zijn sporen gevonden van huizen, waterputten en palissadegreppels.

 

Romeinse vindplaatsen in en rond Den Haag, met in blauw de teruggevonden en vermoedelijke wegtracé’s. In geel de strandwallen. Bron: Gemeente Den Haag.

Links: Spijkerzool van een sandaal van een Romeinse soldaat. Rechts:Godenbeeldjes, gevonden aan de Scheveningseweg. De beeldjes stellen moedergodinnen voor. Bron: Archeologische dienst Den Haag, P. van Oosterhout.

De vindplaats aan de Scheveningseweg is tussen 1984-1987 onderzocht en bestaat uit twee afzonderlijke Romeinse niveaus. In de eerste helft van de 2e eeuw lag hier een nederzetting van de Cananefaten. Het nagenoeg ontbreken van Romeins gedraaid aardewerk maakt duidelijk de hier wonende Cananefaten niet of nauwelijks gebruik maakten Romeinse importen. Vanaf 190 is er een duidelijke verandering te zien. De nederzetting blijkt sterk geromaniseerd en het Romeinse, van buitenaf aangevoerde servies is dan juist heel populair. Daarnaast valt de grote hoeveelheid Romeinse militaria op. Die combinatie van vondsten doen sterk denken aan het fort en de vicus in de duinen van Ockenburgh. Archeologen gaan er daarom van uit ook aan de Scheveningseweg een militaire site en een vicus lagen. Beide locaties lagen waarschijnlijk een Romeinse weg. De vicus aan de Scheveningseweg bleef bewoond tot in het derde kwart van de 3e eeuw.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Waasdorp, A. Van Romeinse soldaten en Cananefaten. Gebruiksvoorwerpen van de Scheveningseweg. Den Haag 1999. Downloaden.
  • Boekel, G. van. Terracottabeeldjes van de Scheveningseweg. Romeinse vondsten uit ’s-Gravenhage II. Den Haag 1989. Downloaden.
  • Hazenberg, T. & T. van der Zon. Romeinse kust. Leiden 2017.
  • Dhaeze, W. De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal van 120 tot 410 na Chr. Proefschrift Universiteit Gent 2011. Downloaden.