Ga naar inhoud

Leiden

Fort Matilo lag op de plaats waar het Kanaal van Corbulo aftakte van de Rijn. Het Kanaal van Corbulo was de veiligste scheepvaartverbinding tussen het achterland van de Maas en de forten langs de Rijn. Waarschijnlijk is Matilo tegelijk met het kanaal gebouwd, rond het jaar 47. Matilo werd opgegeven toen het kanaal in onbruik raakte en het fort in feite niets meer verdedigde.

Het terrein van Matilo is een archeologisch monument, waar niet gegraven mag worden. Wel is met grondradar vastgesteld dat het fort 82 bij 100 meter groot was, met een hoofdkwartier van 32 bij 32 meter. Het terrein is opgenomen in een stadspark dat de contouren heeft gekregen van het castellum. Zo slaat men twee vliegen in één klap: de archeologische resten worden beschermd terwijl het fort zelf op een bijzondere manier weer terugkomt in het landschap.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Zoals alle opgravingen heeft ook Matilo enkele interessante vondsten opgeleverd. De beroemdste vondst is het gezichtsmasker van een Romeinse ruiter, dat de opgravers met veel gevoel voor publiciteit aanduidden als 'Gordon'. Het moet zijn gemaakt tussen 70 en 120 en is wellicht als offer in het water van het Kanaal van Corbulo geworpen. Dat iemand een voorwerp van deze kwaliteit zomaar heeft verloren, is niet heel waarschijnlijk.

Kijk voor meer informatie op de interactieve limeskaart