Ga naar inhoud

De Meern

Leidsche Rijn is de grootste Vinex-locatie van ons land en bruist van nieuwigheid, maar koestert tegelijk een paar oudheidkundige parels. Zo konden archeologen de Romeinse limesweg over vele honderden meters traceren. Deze weg bleek een enorme fundering te hebben van balken, grind en aarde: een soort dijklichaam. Maar de grootste ontdekking werd gedaan in 1997, toen resten van een Romeins schip tevoorschijn kwamen. Dit schip, later De Meern 1 gedoopt, is het best bewaarde Romeinse schip ter wereld. 

Even verderop liggen de resten van een castellum. Om deze resten te beschermen, heeft de gemeente Utrecht er een multifunctioneel gebouw overheen gebouwd met de contouren van het fort: Castellum Hoge Woerd. Het gerestaureerde schip De Meern 1 heeft er een prominente plek in gekregen, net als de inventaris die tijdens de opgraving nog in het schip lag. Buiten het castellum is een badhuis opgegraven.

De Romeinse naam van het castellum in Leidsche Rijn is niet bekend. Het fort lag aan de monding van een klein riviertje, de Mare, en is gebouwd rond 40. Ten westen van het fort hebben archeologen twee houten wachttorens teruggevonden, die vermoedelijk zijn gebouwd toen generaal Corbulo in 47 de limes reorganiseerde. Zoals bij de meeste forten lijkt ook Leidsche Rijn te zijn verlaten in de late 3e eeuw.

Kijk voor meer informatie op de interactieve limeskaart