Ga naar inhoud

Regio Romeinse kust Zuid

De ‘Romeinse kust’ is een verzamelnaam van verdedigingswerken langs de Noordzee, van Texel tot Vlaanderen. Je zou het kunnen zien als een uitbreiding van de (Rijn)limes. Waarschijnlijk begonnen de Romeinen hiermee in het midden van de tweede eeuw, als reactie op de dreiging vanaf zee door de Chauken. In de loop der tijd groeide de kustverdediging uit tot een heel verdedigingsstelsel, de ‘kustlimes’.

In dit zuidelijke gedeelte van Zuid-Holland zijn de Romeinse versterkingen wat minder goed onderzocht dan in het noordelijke gedeelte. Het gaat waarschijnlijk om forten die de grote monding van Maas en Waal (het Helinium) moesten bewaken.

Plaatsen