Ga naar inhoud

Goedereede

Ter hoogte van Goedereede lag in de Romeinse tijd een nederzetting. De eerste bewoners woonden aan een kreek, waar visserij en zoutproductie de belangrijkste bezigheden waren. Toen de handel toenam, groeide de plek uit tot een grote overslaghaven. Dit bracht de bewoners grote welvaart. De kreekoever werd verbreed met plaggenpakketten in het water die bijeen werden gehouden door palenrijen. Zo konden ze pakhuizen bouwen en was er ruimte voor het laden en lossen van schepen. Goedereede vormde een schakel in de handel tussen Duitsland, Frankrijk en zelfs Spanje enerzijds en Britannia anderzijds. Dat is te zien aan de hoeveelheden aardewerk die terug zijn gevonden, zoals Terra Sigillata, grote voorraadpotten en amforen. Om deze grote haven te bewaken, lag er bij de kust waarschijnlijk een militaire versterking als onderdeel van de kustverdediging. 'De Oude Wereld' werd in de 17e eeuw op het strand ontdekt, maar verdween in de 18e eeuw in zee of onder de duinen.

 

De Romeinse nederzetting van Goedereede. Tekening van Mikko Kriek.

Overslaghaven in Goedereede. Tekening van Mikko Kriek.

Goedereede was een belangrijke handelsplaats. Blijkbaar lag de nederzetting langs een drukbevaren waterweg. Dat zou betekenen dat de kreek in verbinding stond met de grote rivieren of de kust. Dit is echter lastig te achterhalen, omdat na de Romeinse tijd grote stukken land in de omgeving zijn weggeslagen. Het vermoeden bestaat dat het water uitmondde in zee. De verwachte versterking bij 'De Oude Wereld' kan deze route hebben bewaakt. Er zijn aanwijzingen dat ook binnenlandse vaarroutes bestonden. Zo zijn bij Colijnsplaat en Domburg altaren gevonden van handelaren die waarschijnlijk via de Rijn hun handelswaar naar Engeland brachten. Als deze handelaren vanaf de Rijn de Noordzee op zouden zijn gevaren, waren ze niet langs Colijnsplaat gekomen. Het alternatief was om via het Kanaal van Corbulo van de Rijn naar de Maas te varen. Een vervolgroute van de Maas via Goedereede naar de Schelde lijkt logisch, maar is tot dusver niet teruggevonden.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Enkele artikelen over Goedereede in de Romeinse tijd op de website van Romeinse Kust:

Literatuur

  • Bruin, J. de, G. Besuijen, H. Siemons & R. van Zoolingen. Goedereede-Oude Oostdijk. Een havenplaats uit de Romeinse tijd. Leiden 2012. Downloaden.
  • Bolt, J. Goedereede, haven in het Romeinse Rijk. Leiden 2012.
  • Hazenberg, T. & T. van der Zon, 2016. Romeinse kust. Leiden.
  • Serie podcasts over de zoektocht naar de Oude Wereld.