Ga naar inhoud

Den Haag - Wateringse Veld

Naast het Kanaal van Corbulo, aangelegd rond 50, lag waarschijnlijk een jaagpad om vrachtschepen voort te trekken. Dat jaagpad is later uitgebouwd tot een Romeinse 'snelweg', een snelle landverbinding tussen Maas en Rijn die ook in gebruik bleef toen het kanaal mogelijk was verzand. De weg staat ook op de Peutingerkaart.

Archeologen vonden in 1997 in Wateringse Veld, een nieuwbouwwijk in het zuiden van Den Haag, vier Romeinse mijlpalen. Aan de hand van inscripties van vier keizers – namelijk Antoninus Pius, Caracalla, Gordianus III en Decius – kunnen ze worden gedateerd tussen de jaren 151en 251. De keizers vonden de weg kennelijk zo belangrijk dat ze de weg lieten repareren – en wilden dat ook iedereen laten weten.

De vier mijlpalen tijdens de opgraving in 1997. Foto: Paul van der Heijden.

Tekst op de mijlpaal van Antoninus Pius, met daarop de afstand (IIII mijl) naar de stad Voorburg (MAC). Bron: Gemeente Den Haag.

 

De vier mijlpalen zijn bewaard gebleven doordat ze (al dan niet bewust) in de laat-Romeinse tijd in de bermgreppel zijn gekieperd en daarna bedolven door klei. Als dat niet was gebeurd, zouden ze ongetwijfeld in de middeleeuwen zijn hergebruikt als bouwmateriaal. De palen vielen natuurlijk meteen op bij de archeologische opgraving, maar dat geldt niet voor de Romeinse weg zelf. Dat komt door het totale ontbreken van een verharding: er is geen spoortje hout, schelp of grint gevonden. Daarom kon pas bij nadere bestudering het profiel van de weg worden herkend. De breedte van de weg wordt geschat op zes meter en liep kaarsrecht richting Forum Hadriani. Eén van de mijlpalen geeft ook de afstand weer: IIII MP naar MAC, oftewel 4 mijl (6 kilometer) naar Municipium Aelium Cananefatum (Voorburg). Ook op andere plekken zijn mijlpalen en delen van de weg teruggevonden, zoals in Rijswijk en Naaldwijk.

Bronnen en verwijzingen

Websites

Literatuur

  • Waasdorp, J. IIII MP naar MAC. Romeinse mijlpalen en wegen. Den Haag 2003.
  • Waasdorp, A. ‘Mijlpalen langs de kust. De weg tussen Naaldwijk en Leiden.’ In: P. van der Heijden (red.). Romeinse wegen in Nederland. Utrecht 2016, 20-32.

Video