Ga naar inhoud

Bunnik - Fort Vechten

 

Vechten, het antieke Fectio, was een van de oudste forten aan de limes. De precieze stichtingsdatum is niet bekend, al staat vast dat het ergens rond het begin van onze jaartelling is gebeurd. De plaats van het fort duidt op een offensieve functie: vanuit Fectio kon een vloot van de Rijn via de Vecht richting Flevo-meer, Waddenzee en Noord-Duitse Laagvlakte. Van verschillende Romeinse campagnes naar Germania in het begin van de 1e eeuw is bekend dat deze route is gebruikt. In de loop van de 1e eeuw verlegde de Rijn zijn bedding, wat de functie van het fort als steunpunt voor de vloot bemoeilijkte. Daarom werd Fectio, nadat het tijdens de Bataafse Opstand (69/70) was verwoest, herbouwd als basis voor een cavalerie-eenheid. Ten tijde van keizer Antoninius Pius (138-161) is het fort herbouwd in steen. Zoals vrijwel alle andere forten langs de limes werd ook Fectio verlaten rond 275.

In Vechten zijn veel interessante vondsten gedaan. Zo zijn de resten opgegraven van een ton uit de persoonlijke wijngaard van keizer Caligula, wat een vrijwel waterdicht bewijs vormt voor diens aanwezigheid in Fectio. Het hoge bezoek moet hebben plaatsgevonden in het jaar 40, toen deze vorst een bezoek bracht aan de Noordzeekust. Op de cavalerie-eenheid wijzen onder meer een aantal zeer bijzondere ruiterhelmen.

Maak uitgebreid kennis met het fort via een audiotour, die je rondleidt tussen en buiten de muren.

Audiotour met startpunt op de Marsdijk (parkeerplaats Nieuw Wulven) is hier te vinden.

Audiotour met startpunt Fort bij Vechten is hier te vinden.

Bronnen en verwijzingen

Literatuur

  • Zandstra, M. & M. Polak (red.). /De Romeinse versterkingen in Vechten-Fectio. Het archeologisch onderzoek in 1946-1947./ Nijmegen 2012.