Ga naar inhoud

Noord-Nederland in de Romeinse tijd

De rol van Noord-Nederland in de Romeinse tijd van Nederland wordt vaak onderschat. Tot halverwege de eerste eeuw maakte Noord-Nederland zelfs volwaardig deel uit van het Romeinse Rijk. Pas rond het jaar 50, toen de Rijn werd uitgeroepen tot grensrivier (de latere limes), kwam er een scheidslijn tussen noord en zuid. Maar ook daarna waren er volop wederzijdse invloeden. Aan de hand van archeologische vondsten zoomen we hier in op een aantal vindplaatsen in Noord-Nederland. 

Romeinse vindplaatsen in Noord-Nederland

De Romeinse vindplaatsen zijn verdeeld over de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

 

3 resultaten

Friesland

Friesland De mysterieuze Hludana-steen

Ruim voor de komst van de Romeinen woonden er al Friezen in Friesland. Toen al wierpen ze karakteristieke terpen op om zich te wapenen tegen de gevaren van de zee. Friesland was zelfs een van de dichtstbevolkte gebieden van ons land.

Naar de vindplaatsen

Groningen

Groningen Ezinge Jupiterbeeldje Wierdenland

In de provincie Groningen woonden zowel Friezen als Chauken: stoere Germaanse volkeren die soms bevriend waren met de Romeinen, maar hen soms ook het leven zuur maakten.

Naar de vindplaatsen

Drenthe

Drenthe De goudschat van Beilen met Romeinse munten en Germaanse halsringen.

Er wordt vaak gedacht dat Drenthe in de Romeinse tijd een grijze vlek was waar niemand woonde. Archeologische vondsten tonen aan dat er wel degelijk van alles gebeurde.

Naar de vindplaatsen

Meer over Noord-Nederland in de Romeinse tijd

Dr. Stijn Heeren, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam over Friezen in Romeinse krijgsdienst.

 Dr. Annet Nieuwhof, verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, met een bijdrage over Noord-Nederland in de Romeinse tijd.