Ga naar inhoud

Het Houten Zwaard

Organisatie: Phalera Filmworks & De Corbvlo Stichting | Plaats van uitvoering: In de klas
Het Houten Zwaard
Themas:
Oorlog en vrede
Mens en maatschappij
Ontspanning en vermaak
Niveau:
Middelbare school, klas 1/2
Basisschool, groep 7/8

Het Houten Zwaard is een educatieve en in historisch opzicht waarheidsgetrouwe film van ongeveer 15 minuten die in combinatie met thematische lespakketten speciaal ontwikkeld is voor het basis- en voortgezet onderwijs.

De film brengt de bliksemcarrière in beeld van een jonge Bataafse gevangene die wordt opgeleid tot gladiator om te vechten in de arena's van Noviomagus (Nijmegen) en Vetera (Xanten) aan de noordgrens van het Romeinse Rijk.

Thema's die aan bod komen in de film en lesmaterialen:
• gladiatoren • limes • Bataven • Romeinse leger • slavernij • leven in de Romeinse tijd • vrijheid

Doel

Kennismaking met Nederland in de Romeinse tijd aan de hand van het leven van een gladiator.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Educatieve film en verschillende lespakketten (lesbrieven met opdrachten)

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 'Tijd' binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en bij het tijdvak 'Grieken en Romeinen'.

Tijdsbeslag

Duur film: 17 minuten
Hoeveel tijd de lespakketten in beslag nemen verschilt per lespakket.

    Prijs

    De film en de bijbehorende lespakketten zijn gratis te downloaden.

    Het is daarnaast mogelijk om het programma uit te breiden met een gastles van een Romeinse Centurio (en eventueel een Romeinse vrouw). Zie hiervoor het programma 'Corbvlo in de klas'. Aan de gastles zijn wel kosten verbonden.