Ga naar inhoud

Fectio (Vechten)

Ten westen van het huidige Fort Vechten, dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is in het landschap een waarheidsgetrouwe reconstructie van de contouren van het castellum uit de laatste fase (315 n.chr.) gemaakt. Kijk goed naar het beton, want hier zijn Romeinse vondsten in verwerkt. Het is het oudste en grootste Romeinse fort in ons land met de naam Fectio. De plek ligt vlakbij de huidige A12; in de Romeinse tijd lag het fort tegenover de splitsing van de Rijn en de Vecht. Ter hoogte van de Marsdijk kun je een Romeinse wachttoren bewonderen. In het naast gelegen fort Vechten is er een aparte tentoonstelling over de Limes ingericht.

IZI-Travel maakte een digitale rondwandeling over het fort.

Parklaan Landschapsarchitecten heeft een mooie film gemaakt over aanleg van de markeringen.

Marcel Creemers maakte een computeranimatie van de laatste tufstenen versie van castellum Fectio.

Openingstijden

  • Het fort is vrij toegankelijk van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Locatie