Ga naar inhoud

Zoeken naar het Meisje van Yde

Door Peer Verbruggen en Darinka Thijs - Een van de bekendste vrouwen uit de Romeinse tijd bevindt zich in de collectie van het Drents Museum. Letterlijk, want het lichaam van het meisje van Yde maakt sinds de late negentiende eeuw onderdeel uit van het museum. Op 12 mei, precies 122 jaar na de vondst van het meisje, bezochten wij de vindplaats.

Veenlijken

We openen de ochtend met een inleiding op het onderwerp. Zo leren we hoe het kan dat lichamen duizenden jaren bewaard kunnen blijven in de Drentse vennetjes, en hoe deze vennetjes ontstaan zijn. De museumdocente van het Drents Museum legt deze complexe natuurverschijnselen op een duidelijke manier uit. Wanneer de vondst van het meisje wordt besproken neemt ze het publiek écht mee in dit spannende verhaal. De legende gaat namelijk dat de twee mannen die het meisje van Yde hebben gevonden in eerste instantie dachten dat ze de duivel uit het veen hadden getrokken! Vervolgens legt onze docente verbanden tussen het meisje van Yde en andere veenlijken en wordt er, mede door het publiek, druk gespeculeerd over een verklaring van deze spannende vondsten.

Veen en vennetjes

Na deze heldere inleiding vertrekt de groep van zo’n vijftig man per bus naar de daadwerkelijke vindplaats, tussen Yde en Vries. We worden gewaarschuwd dat het vennetje waarin het lichaam gevonden is niet meer bestaat. Gelukkig stoppen we onderweg bij een soortgelijk ven om toch een idee te krijgen. Bij de daadwerkelijke vindplaats bezoeken we het monument, ontworpen door een kunstenaar. Nog belangrijker echter is het zicht op het landschap. Achter de vindplaats kijk je namelijk nog steeds op een beekdalletje, zoals dat in de tijd waarin het meisje leefde wellicht ook bestond. Op de vindplaats van het meisje zelf ligt nu een akker, maar door de uitleg van de museumdocente kunnen we ons voorstellen hoe het er ten tijde van de vondst uitgezien moet hebben. Het ervaren van de oorspronkelijke mooie omgeving brengt het verhaal van dit te vroeg gestorven meisje uit de Romeinse tijd nog meer tot leven.

Een frisse blik

Na het bezoek aan deze speciale plek reizen we terug naar het museum en kunnen we op eigen gelegenheid het meisje bekijken. Onderweg naar het meisje komen we langs de afdeling archeologie, waar ook een Romeinse goudschat en diverse gebruiksvoorwerpen te vinden zijn. Het hoogtepunt is natuurlijk het meisje zelf. Door de verdiepende inleiding en excursie kijken we met andere ogen naar deze bijzondere vrouw.