Ga naar inhoud

Topstuk | Victoriabeeldje

Archeologisch topstuk van het Huis van Hilde | Het bronzen beeldje uit Castricum stelt de Romeinse godin Victoria voor. Hoewel in ons land wel vaker Romeinse godenbeeldjes zijn aangetroffen, blijven beeldjes van Victoria uitermate zeldzaam, en zeker in Noord-Holland. Victoria is weergegeven met open vleugels en een wapperende chiton, alsof zij zojuist op de aardbol is neergedaald. Zowel haar kleding als haar kapsel zijn uitzonderlijk gedetailleerd. Hoewel de exacte contextgegevens van de vondst ontbreken, gaat het hier waarschijnlijk om een bouwoffer. Het is bekend dat de autochtone bevolking de Romeinse goden associeerde met hun eigen goden. Overigens moet een dergelijk realistisch uitgewerkt figuurtje een bijzonder bezit zijn geweest. Het kan meerdere generaties zijn doorgegeven, voordat het als offer werd gebruikt ter bescherming van een huis en zijn bewoners.

Lees hier meer.