Ga naar inhoud

Topstuk | Marsbeeldje

Archeologisch topstuk van Museum Peel en Maas | In 2004-2005 is het plangebied Schrames in Helden (Noord-Limburg) onderworpen aan grondig archeologisch onderzoek. Gezien de ligging van het gebied waren de archeologische verwachtingen hoog. Tijdens de opgravingswerkzaamheden zijn er onder het esdek van circa 1 tot 1,5 meter dik diverse archeologisch interessante vondsten gedaan. Naast diverse metalen vondsten - een ring, resten van een hengsel en een kaarsenhouder - zijn er sporen ontdekt van nederzettingen uit de Midden en Laat Romeinse Tijd (250-450 na Christus). 

Er zijn resten gevonden van waterputten en diverse soorten aardewerk. Hieronder bevonden zich ook fragmenten van terra Sigilata aardewerk en resten van een Romeins voorraadvat, een dolium. Ook zijn er een kleine hoeveelheid Romeins glaswerk en delen van Romeinse dakpannen opgegraven. Maar de bekendste vondst is het bronzen Marsbeeldje van circa 12 cm hoog. Mars was de belangrijke Romeinse God van de Oorlog en Vruchtbaarheid.  Er werd vaak tot Mars gebeden, vooral door de Oude Romeinen. Als er een oorlog kwam, baden de Romeinen tot hem voor een overwinning in de strijd. Dit gold ook voor boeren wanneer zij een slechte oogst hadden. 

Het Marsbeeldje is, samen met de andere archeologische vondsten, te zien in Museum Peel en Maas in Helden.