Ga naar inhoud

Topstuk | Duiventrossen van glas

Archeologisch topstuk van het Rijksmuseum van Oudheden | In 1920 werden in Heerlen (de voormalige Romeinse nederzetting Coriovallum) vier zandstenen kisten uit de Romeinse tijd gevonden, waarin de gecremeerde resten van overledenen waren bijgezet. De bijgaven in de kisten behoren tot de mooiste Romeinse objecten die ooit op Nederlandse bodem zijn gevonden: siervoorwerpen van glas, goud en barnsteen, onder meer vervaardigd in Italië en als luxe huisraad geïmporteerd. Tot de grafinhoud behoren ook twee flesjes in de vorm van druiventrosjes uit de 2de eeuw na Chr. (h. 17 cm.) Exemplaren van deze kwaliteit zijn zeldzaam. Mogelijk zijn ze gemaakt in Trier waar beroemde ateliers gevestigd waren en zijn ze gebruikt om bijzondere wijn in te bewaren. De troost die de wijngod Dionysus/Bacchus aan de stervelingen op aarde kon geven, en de jaarlijkse weder­geboorte van de wijnrank, maakten deze god in de oudheid tot symbool van hoop en bijstand. Op veel grafmonumenten komen verwijzingen naar de wijnrank voor. Deze grafgiften passen dan ook volkomen in de mediterrane traditie, die tot aan de grenzen van het Romeinse rijk was doorgedrongen.

De flesjes behoren tot de topstukken in de tentoonstelling GLAS in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, www.rmo.nl/glas

Afbeelding: ©​ Rijksmuseum van Oudheden