Ga naar inhoud

Topstuk | De vogelschaal uit Rijnsburg

Archeologisch topstuk van het Rijksmuseum van Oudheden | Deze unieke ‘vogelschaal’ uit de laat-Romeinse tijd, is vermoedelijk in Rijnsburg begraven rond het jaar 330. In 2016 is de schaal door archeologen van Archol bv ontdekt tijdens de opgraving van een ijzertijd-vindplaats in Rijnsburg. Geheel onverwachts werd hier een diepere kuil ontdekt met daarin een bijzonder crematiegraf uit de laat-Romeinse tijd. In het graf trof men tientallen fragmenten aan van deze fraai versierde en kostbare bronzen vogelschaal, die verbrande menselijke resten en bijgaven bevatte. De schaal dankt zijn benaming aan de aan één zijde van de schaal vormgegeven roofvogelkop. De schaal is te zien in het Rijksmuseum van Oudheden, in bruikleen van de provincie Zuid-Holland.

Afbeelding: ©​ Rijksmuseum van Oudheden