Ga naar inhoud

Vondst weg en nederzetting in Katwijk

| Redactie

Bij het Zuid-Hollandse Katwijk, het meest westelijke punt van de limes op het Europese vasteland, is ca. 125 meter van een Romeinse weg gevonden, met bijbehorende Romeinse nederzetting. Zaterdag 13 oktober 2018 kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken.

Langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206) is bij archeologische opgravingen een deels intacte weg van zo’n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. De bijbehorende Romeinse nederzetting bevat huisplattegronden, een grachtensysteem en een grafveld. Dit  zijn waardevolle vondsten die een completer beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes. Een absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal, waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn, dit wordt niet vaak gevonden. De vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Op zaterdag 13 oktober 2018, tijdens de Nationale Archeologiedagen, kunnen belangstellenden de opgraving bezoeken.

Romeinse weg deels gaaf en volledig aangetroffen
De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg zijn een grote verrassing. Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen - die dienden om de weg niet te laten verzakken -  zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Rijke vindplaats
Naast de Romeinse weg en het pleisterwerk zijn onder andere huisplattegronden, greppels en grachten, en een grafveld met crematiegraven en graven gevonden. In de grachten zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik aangetroffen.

Publieksdag zaterdag 13 oktober 2018
Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, organiseert de provincie Zuid-Holland met de gemeente Katwijk een speciale publieksdag. Bezoekers kunnen dan de opgraving langs de Tjalmaweg bezoeken, zij moeten zich hiervoor van te voren aanmelden. Meer informatie over deze publieksdag en aanmelden voor een rondleiding staat vanaf donderdag 27 september a.s. op  www.rijnlandroute.nl. De belangrijkste vondsten worden in ieder geval vanaf begin 2019 in het Informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld.

Archeologisch onderzoek
Het onderzoek langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort, ondersteund door medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers. De opgraving duurt nog enkele weken. Het archeologisch onderzoek wordt in 2018 afgerond, afhankelijk van wat er nog wordt aangetroffen. In 2019 worden de resultaten van het archeologisch onderzoek gepubliceerd.