Ga naar inhoud

Romeinse geschiedenis Liemers in het Drusus Doeboek

| Redactie

Op 6 oktober is het Drusus Doeboek door wethouder Arthur Boone uitgereikt op basiscchool Sprankel in Herwen. Met dit doeboek maken kinderen van 8 tot 12 jaar in de Liemers op een laagdrempelige manier kennis met de Romeinse tijd en de Limes in hun eigen omgeving.  In het doeboek komen verschillende thema's aan bod, zoals de dam van Drusus, bewoners van de Liemers, watermanagement, Marcus Mallius, archeologie, cultuur en religie.

Vooruitlopend op de aanwijzing de Neder-Germaanse Limes als werelderfgoed, nam de gemeente Zevenaar een aantal jaar geleden het initiatief om de Romeinse geschiedenis van de omgeving meer onder de aandacht te brengen van bewoners en bezoekers. Dit heeft in juni geresulteerd in de onthulling van een 10 meter hoog kunstwerk 'De Romeinse Baadster' op het strand (en soms in het water) van de Bijland nabij Herwen, informatiepanelen, een picknicktafel met Romeinse spellen en het Drusus Doeboek.

Het doeboek is vanwege de opzet niet alleen geschikt als aanvullend lesmateriaal op school maar ook om buiten school mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor kinderen die Zevenaar in hun vakantie of vrije tijd bezoeken. Het doeboek staat vol met informatie, vondsten, spellen, opdrachten en quizvragen. Ook worden kinderen (en hun (groot)ouders) uitgedaagd om op pad te gaan naar de Bijland en het Liemers Museum.

Het doeboek is ontwikkeld door RomeinenNU in samenwerking met het Liemers Museum en in opdracht van de Gemeente Zevenaar en Erfgoed Gelderland. De ontwikkeling van een publicatie als het Drusus Doeboek kan niet zonder de expertise, de kennis en het (foto)-archief van lokale en regionale experts. Bijvoorbeeld van het Liemers Museum, de Historische en Archeologische Stichting, AWN, de regioarcheoloog, vrijwillige archeologen en onderzoekers en particulieren waarvan de vondsten staan geregistreerd. Ieders bijdrage is van groot belang geweest om het verhaal zo compleet mogelijk te maken. De illustraties van Maarten Gerritsen van uitgeverij Syndikaat zorgen ervoor dat enkele Romeinse personages die we kennen uit de regio tot leven komen en hun eigen verhaal kunnen vertellen.

Het Drusus Doeboek is uitgedeeld aan alle basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in Zevenaar en zal op verschillende plekken in de Liemers verkrijgbaar zijn, waaronder het Liemers Museum.