Ga naar inhoud

NWA honoreert aanvraag Constructing the Limes

| Redactie

Hoe werken grenzen? En hoe bepalen grenzen het leven van mensen die in een grenszone wonen? Dat gaat een consortium onder leiding van dr. Saskia Stevens van de Universiteit Utrecht onderzoeken dankzij een toegekende subsidie van ruim 4 miljoen euro van NWA, de Nationale Wetenschaps Agenda. In het project Constructing the Limes: de Romeinse rijksgrens in Nederland kijken de onderzoekers naar de bekendste en wellicht oudste grens in de geschiedenis: de limes, de grens van de Romeinse Rijk die dwars door Nederland liep. Dankzij deze grote subsidie kan het team van oudhistoricus en archeoloog Saskia Stevens de Romeinse grens in een nieuw perspectief plaatsen. Uniek in dit project is de integratie van inzichten uit de geesteswetenschappen, de exacte wetenschappen en de archeologie. Zo kunnen de wetenschappers met technieken uit de exacte wetenschappen onderzoeken hoe deze grens in de oudheid werkte.

'Daardoor kunnen we ook verder innoveren', licht Stevens toe op de website van de Universiteit Utrecht. 'Zo zal archeoloog dr. Gertjan Plets de nieuwste methoden uit de ecologische genetica (eDNA) toepassen om ons een beter inzicht te geven in eetpatronen en ziektes in de oudheid. Zoals rioolmetingen tegenwoordig gebruikt worden bij het opsporen van corona virusdeeltjes kunnen we nu ook oude genetische sporen in de bodem documenteren om de bevolkingsdynamiek in de oudheid in kaart te brengen. Dit is niet enkel revolutionair in Europa, maar wereldwijd.' Daarnaast zullen kunsthistoricus prof. dr. Koen Ottenheym en cultuurhistoricus prof. dr. Jaap Verheul onderzoeken hoe onze obsessie met Romeinen en Bataven gedurende de afgelopen 500 jaar heeft bijgedragen aan ons begrip van grenzen en culturen. Samen met een gedetailleerd archeologisch beeld kan deze kritische blik op de selectieve herinnering aan het erfgoed van de oudheid ons helpen het publiek profiel van de limes als nieuwste werelderfgoedsite in Nederland te verstevigen, zo meldt de Universiteit.

Ook het publiek zal een belangrijke rol spelen, zowel bij het opsporen van vondsten als bij de outreach: er zijn bijvoorbeeld plannen voor een documentaire televisieserie en er komt een nationale tentoonstelling.

Het consortium

Penvoerder namens het consortium:  dr. Saskia Stevens – Universiteit Utrecht. Deelnemers aan het Consortium: Universiteit Utrecht (dr. Gertjan Plets, prof.dr. Jaap Verheul, prof.dr. Koen Ottenheym), Radboud Universiteit (prof.dr. Henk van Houtum), VU Amsterdam (dr. Stijn Heeren, prof.dr. Gareth Davies, dr. Lisette Kootker), Saxion University of Applied Sciences (dr. Wouter Vos), Wageningen University and Research (dr. Arjen de Groot), Geogenetics Lab Copenhagen, Nationale Limessamenwerking, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum van Oudheden, Thermenmuseum Heerlen, Uitgeverij Matrijs, Gemeente Nijmegen, Museum Het Valkhof, ArcheoHotspots, Archeon, Landschap Erfgoed Utrecht, Romeinen NU, Romeinse Limes Nederland, Romeinse Vicus aan de Rijn, Xsaga, Nieuw Utrechts toneel, Studio Louter, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, Nationale Archeologiedagen, Gemeente Utrecht, DANS, Naturalis, Medialane.

Meer over Constructing the Limes op de speciale website.