Ga naar inhoud

Nijmeegse Limeshoogleraar benoemd

| Redactie

Met ingang van september 2021 is Stephan Mols benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen, met bijzondere aandacht voor de Romeinse Tijd en de Romeinse Limes aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen.

Binnen de leerstoel zal Mols samen met de leden van zijn onderzoeksgroep onder meer onderzoek doen naar de rol van Nijmegen in de Romeinse tijd en met name in het versterken en behouden van de rijksgrens van het Romeinse rijk. Mols: ‘Samen met collega’s van de Radboud Universiteit en de gemeente Nijmegen wil ik me nu inzetten voor de publicatie van eerdere opgravingen, met de focus op de niet gepubliceerde delen van Ulpia Noviomagus in Nijmegen West, opgegraven in de jaren negentig. Een doel van de leerstoel is daarbij dat we Romeins Nijmegen zichtbaar maken en de kennis uit de opgravingen gaan benutten. Samen met studenten van diverse opleidingsrichtingen en Nijmeegse instellingen zullen denktanks gevormd worden om passende visualisaties en activiteiten te ontwikkelen.’

Voor de gemeente is de leerstoel belangrijk voor de verbinding tussen stad en universiteit en de profilering van Nijmegen als oudste stad. Wethouder Noël Vergunst: ‘Met het accent van de leerstoel op Romeins Nijmegen en de Limes verwachten we nog meer bekendheid en enthousiasme voor het Unesco Werelderfgoed van de Romeinse Limes.’ De leerstoel is voor een periode van drie jaar en is een vervolg op de leerstoel Geschiedenis van Nijmegen, 11 jaar lang vervuld door Dolly Verhoeven.

stephan-mols-romeinse-weg-dva

Stephan Mols op het Toernooiveld. Hier loopt een oude Romeinse weg onder het asfalt over een lengte van ongeveer 400 meter over de Radboud-campus.

Over Stephan Mols

Stephan Mols (1962) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1988, cum laude) en promoveerde aan dezelfde universiteit in 1994 (cum laude) op het proefschrift ‘Houten meubels in Herculaneum. Vorm, techniek en functie’. Na zijn promotie werd hij universitair docent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1994 tot 2000 was hij als fellow en wetenschappelijk medewerker gedetacheerd aan het Nederlands Instituut te Rome. Daarna kwam hij terug naar de Radboud Universiteit als universitair docent, waar hij in 2012 universitair hoofddocent werd en verantwoordelijk werd voor de Provinciaal-Romeinse Archeologie.

Sinds 2019 is hij tevens onderwijsdirecteur van het Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid aan de Radboud Universiteit. In 2017 ontving hij de Oikos Publieksprijs. Hij is lid en medeoprichter van het Romeinennetwerk Gelderland, lid van de deelredactie van Het Verhaal van Gelderland, lid van de stuurgroep Archeohotspot Nijmegen en voorzitter van het Overleg Samenwerking Archeologie namens de Radboud Universiteit, waarin ook gemeente Nijmegen, Museum Het Valkhof en de provincie Gelderland zitting hebben. Hierin wordt de agenda archeologie en publiek van de gemeente Nijmegen mede bepaald.