Ga naar inhoud

Maak de Limes zichtbaar op Wikipedia: gratis cursus in drie dagen

| Redactie

Maak de Limes zichtbaar op Wikipedia: gratis cursus in drie dagen

Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in om de (verborgen) geschiedenis van de Limes te onderzoeken en zichtbaar te maken. Hier komen waardevolle vondsten, verhalen en inzichten naar boven, die bijvoorbeeld in het depot, in een tentoonstelling of op locatie zelf worden getoond of verteld.

Veel geïnteresseerden starten hun onderzoek op internet. Wikipedia, de gratis encyclopedie, is hiervoor een belangrijk startpunt voor het vinden van informatie of voor het bekijken van afbeeldingen van vondsten, opgravingsfoto’s of objecten. Het is dus belangrijk om de nieuwste informatie, vondsten en inzichten op dit platform te ontsluiten.

Ook zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die nieuwe perspectieven toevoegen, zoals de rol van vrouwen en migranten(-soldaten), sociaal-economische geschiedenis en religie. Nieuwe inzichten en bijvoorbeeld het perspectief van de inheemse bevolking zijn vaak nog (te) weinig terug te vinden in artikelen over de Limes op Wikipedia.

Daarom organiseert Erfgoedhuis Zuid-Holland, ondersteund door Romeinse Limes Nederland, drie bijeenkomsten. In deze drie bijeenkomsten gaan deelnemers aan de slag om:

  • Informatie over de Limes op Wiki-diensten, zoals Wikipedia, te verrijken met objecten en informatie.
  • Inhoudelijke historische kennis te vergroten door inhoudelijke presentaties over de Romeinse geschiedenis in Zuid-Holland.
  • Een ‘kijkje in de keuken’ te nemen hoe andere organisaties langs de Limes hun geschiedenis zichtbaar maken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor voor vrijwilligers, medewerkers en leden van archeologische en historische verenigingen, (streek)musea, archieven en andere erfgoedinstellingen. In eerste instantie is de cursus gericht op inwoners van Zuid-Holland, maar indien er plaats is, zijn ook anderen van harte welkom.

Programma

Dag 1: dinsdag 6 juni in Nigrum Pullum/Ipse de Brugge Zwammerdam

  • Je digitale collectie delen via Wikimedia Commons & introductie auteursrecht, gevolgd door een presentatie over de Romeinse geschiedenis van Zuid-Holland.

Dag 2: dinsdag 20 juni in Museumpark Archeon

  • Aan de slag met Wikipedia, gevolgd door een presentatie over een aspect van de Romeinse geschiedenis in Zuid-Holland.

Dag 3: dinsdag 4 juli in Rijksmuseum van Oudheden

  • Terugkomdag samenwerken aan Wikimedia Commons en Wikipedia, gevolgd door een presentatie over de Romeinse geschiedenis in Nederland, rondleiding door het Rijksmuseum van Oudheden en borrel.

Meer informatie en aanmelden kan bij Erfgoedhuis Zuid-Holland.