Ga naar inhoud

Concept-Managementplan Nedergermaanse Limes gereed

| Redactie

Nominatiedossier bijna gereed
Dit jaar, in 2019, komt het dossier gereed waaraan door de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts is gewerkt. Het dossier bevat alle te beschermen archeologische vindplaatsen langs de Nedergermaanse Limes en zal in de loop van 2019 aan de minister worden aangeboden. Deze zal het in 2020 aan UNESCO aanbieden en de aanvraag officieel indienen.

Concept-Managementplan
Onderdeel van het dossier is ook een Managementplan, waarin vastgelegd wordt hoe de Romeinse Limes in Nederland beschermd gaat worden en hoe de waarden van het Werelderfgoed uitgedragen zullen worden naar de samenleving. Een Concept-Managementplan is inmiddels gereed, en wordt voorgelegd aan alle betrokken partijen, waaronder de diverse gemeenten die terreinen beheren die tot het UNESCO Werelderfgoed kunnen gaan behoren. Het Concept-Managementplan is vrij in te zien en reacties op het plan zijn welkom tot 1 maart a.s. Ze kunnen gericht worden aan info@limessamenwerking.nl

Het Concept-Managementplan is hier te downloaden.