Ga naar inhoud

Boek over Castellum Meinerswijk verschenen

| Redactie

Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in Arnhem werd vorige week het boekje Castellum Meinerswijk. Werelderfgoed in de Arnhemse uiterwaarden gepresenteerd. Auteur is Paul van der Heijden. Het boekje verscheen als nr. 38 in de reeks Arnhemse Monumenten van Stichting Monuscript, uitgegeven door Matrijs.

In de uiterwaarden van de Rijn vonden archeologen ter hoogte van Meinerswijk de resten van een castellum (een Romeins fort). De meanderende rivier heeft de restanten van deze grensversterking overspoeld en bedekt, maar sinds 2016 is de principia (het hoofdkwartier) van het castellum gevisualiseerd in verschillende lagen stenen die de bouwfases verbeelden. Op 27 juli 2021 werd castellum Meinerswijk toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco, als onderdeel van de Neder-Germaanse Limes, de grens van het Romeinse Rijk tussen Bonn en Katwijk aan Zee. Meinerswijk maakt een wezenlijk deel uit van deze keten van archeologische monumenten. De opgravingen geven een beeld van de functie van het fort in de Romeinse tijd. Daarnaast werpen de nieuwste inzichten over de functie van de Limes en de diversiteit van de Romeinse samenleving nieuw licht op dit eeuwenoude Arnhemse erfgoed.

Van der Heijden schets al deze aspecten in deze nieuwe publicatie, in het vlot geschreven en aantrekkelijk geïllustreerde boekje. Achtereenvolgens komen aan bod een uitleg over de Limes, een beschrijving van de opgravingen van het fort, de inpassing van het fort in het landschap en de infrastructuur, de multiculturele samenleving die rondom het fort ontstond en het beleid voor de toekomst. Met dit toegankelijk boekje heeft Meinerswijk niet alleen een mooie plek binnen het Arnhemse erfgoed gekregen, maar ook binnen de archeologische monumenten die samen de Neder-Germaanse Limes vormen. Eigenlijk zou iedere Limes-locatie zo’n fraaie beschrijving verdienen!

Castellum Meinerswijk is voor € 12,95 te koop in de boekhandel, 64 p., isbn 978 90 53 455944.