Ga naar inhoud

Blog | Interview | Vernieuwde Romeinse tentoonstelling in Woerden

| Wouter Hinrichs

Deze week ziet mijn blog er iets anders uit dan normaal. Vandaag vertel ik niet een verhaal, maar spreek ik met een deskundige uit het werkveld: Arja van Veldhuizen. Arja werkt bij het Stadsmuseum Woerden in de provincie Utrecht!

Woerden is een stad met een lange en interessante geschiedenis. In de Romeinse tijd stond hier het castellum Laurium, dat aan het begin van de eerste eeuw na Christus werd gebouwd. Dit fort was onderdeel van de verdedigingslinie langs de rivier de Rijn en de grens van het Romeinse rijk: De Neder-Germaanse limes. In de 20e eeuw en aan het begin van de 21e eeuw hebben er meerdere opgravingen plaatsgevonden waarbij vele vondsten werden gedaan uit de Romeinse tijd. Een groot deel hiervan is nu te zien in Stadsmuseum Woerden. In het volgende interview verteld Arja van Veldhuizen meer over deze archeologische vondsten en de vernieuwde Romeinse tentoonstelling van het museum!

Wouter: Leuk om kennis te maken met je Arja! Wat is je functie bij Stadsmuseum Woerden en waar houd je je mee bezig?
 

Arja:Mijn functie heet ‘museummanager’, ik geef leiding aan het museum. Ik houd me bezig met ongeveer alles, dat is de wereld van een klein museum. Van meerjarenplanning en gesprekken met B&W tot het bijhouden van social media en bellen naar een loodgieter als het toilet lekt. Het museum heeft 1,5 fte aan betaalde staf, al het andere werk wordt door vrijwilligers gedaan. Voor mij is samenwerken met andere gremia in het Woerdense en daarbuiten ook heel belangrijk. Zo ook in Limes-verband.
 

Wouter: Het stadsmuseum heeft al langere tijd een tentoonstelling over de Romeinen. Kan je kort iets vertellen over de tentoonstelling voor mensen die het museum nog niet hebben bezocht?
 

Arja: In Woerden is ongelofelijk veel uit de bodem gekomen aan overblijfselen uit de Romeinse tijd. Precies onder het oude stadhuis – het huidige museum – loopt de oostelijke muur van het toenmalige castellum Laurium, we zitten dus letterlijk ‘op de Romeinen’. Een deel van die vondsten is tentoongesteld op de zolderverdieping van het museum, het zijn grotendeels bruiklenen van het provinciaal archeologisch depot en particulieren. Daaronder zitten enkele hele bijzondere stukken, zoals een mesheft in de vorm van een groene asperge, een altaarsteen waar een bijzonder verhaal omheen zit en een fantastische paradehelm.

Wouter: Sinds 1 juli 2020 hebben jullie een vernieuwde tentoonstelling over de Romeinen. Wat zijn de grootste veranderingen?
 

Arja: De nieuwe inrichting heeft een heldere thematische ordening en per thema zijn topstukken gemarkeerd. Dat maakt het makkelijker voor bezoekers om gericht te kijken en de verhalen achter de objecten mee te nemen. In de oude opstelling bleek het namelijk voor veel bezoekers lastig om door de bomen het bos te zien. Een aantal objecten hebben nieuwe sokkels en de beteksting is nu meer geconcentreerd per vitrine, zodat de objecten niet weggedrukt worden door een woud van tekstbordjes. We zijn overigens nog bezig om de laatste hand te leggen aan de definitieve tekstbordjes en er komen nog een aantal nieuwe sokkels bij. Al met al een hele opfrisbeurt, waardoor de collectie en het verhaal veel beter overkomt!

Wouter: Waarom is het zo belangrijk om het verhaal van de Romeinen aan het publiek te vertellen?

Arja: De aanwezigheid van de Romeinen in onze streken is niet of nauwelijks zichtbaar, maar hun nederzetting stond aan de wieg van het latere Woerden. Voor publiek is het fascinerend om te bedenken dat pakweg 1,5 meter onder ons Romeinen liepen, werkten en sliepen. In de parkeergarage Castellum (ingang naast de Hema) ligt gewoon een stuk van één van de opgegraven Romeinse schepen, vlak bij de plaats waar dit uit de grond tevoorschijn kwam in 2003.
Nog belangrijker vind ik het besef dat wij deel uitmaken van een groter geheel. Dezelfde soort terra sigilata schaaltjes die bij ons uit de grond komen, staan ook in Kroatië in een museumvitrine bijvoorbeeld. Het internationale karakter van de hele onderneming die het Romeinse rijk was, geeft een heel ander perspectief dan de gebruikelijke nationale en lokale invulling van geschiedenis. Je word je ervan bewust dat wij een schakel waren in een enorm systeem – en we zijn dat feitelijk nog steeds.

Wouter: Welke object uit de tentoonstelling spreekt je het meeste aan?

Arja: Laat ik hier het bronzen olielampje noemen in de vorm van het hoofd van een zwarte man. Dat vind ik intrigerend, zeker in deze ‘black lives matter’-tijd.

Wouter: Wil je nog iets vertellen/aankondigen aan de lezers van Romeinen.nl?

Arja: Graag verwijs ik de lezers naar het RMO in Leiden, waar zowel ‘onze’ altaarsteen en het aspergemes nu schitteren in de familietentoonstelling ‘Romeinen langs de Rijn’, nog te zien t/m 28 februari en zeer de moeite waard!
En uiteraard: welkom in Stadsmuseum Woerden – helemaal coronaproof ingericht.

Wouter: Arja, bedankt voor dit interview en hopelijk tot snel bij het Stadsmuseum in Woerden!