Ga naar inhoud

Partners RomeinenNU

RomeinenNU werkt samen met diverse partners in binnen- en buitenland. Voor onze projecten zijn we afhankelijk van fondsen en sponsors. Alle projecten worden georganiseerd door de staf en vrijwilligers van RomeinenNU in samenwerking met deze veelheid aan partners en sponsors. De bijzondere samenwerkingsverbanden en enthousiaste inzet en betrokkenheid van al deze personen en partijen maken de projecten en promotionele acties van RomeinenNU mogelijk.

Romeinse Limes Nederland
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU. Beide organisaties hebben tot doel om de bekendheid, kennis en waardering van ons Romeins verleden te vergroten. Romeinse Limes Nederland doet dat specifiek voor de Romeinse Limes en dat ondersteunen wij van harte. RomeinenNU heeft zitting in stuurgroep Romeinse Limes Nederland.

Gemeente Nijmegen
Tweejaarlijks organiseerden we het Romeinenfestival in Nijmegen. In 2018 is dit vervangen door de Nacht van de Romeinen. Deze projecten worden inhoudelijk en financieel ondersteund door de gemeente Nijmegen.

Provincie Gelderland
Trots zijn wij op ons partnerschap met de provincie Gelderland. Zij ondersteunen onze activiteiten met inhoudelijke en financiële bijdragen.

Nederlandse Limes Samenwerking
Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken samen aan de nominatie van de Romeinse Limes op de Unesco Werelderfgoedlijst. Dit samenwerkingsverband steunt RomeinenNU financieel in de Nationale Romeinenweek.

Fonds voor Cultuurparticipatie
RomeinenNU ontvangt subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor professionalisering van zowel RomeinenNU als de Nationale Romeinenweek.

Mondriaan Fonds
RomeinenNU ontvangt subsidie van het Mondriaan Fonds voor de Nationale Romeinenweek.

Maand van de Geschiedenis
RomeinenNU is partner van de Maand van de Geschiedenis. RomeinenNU en de Maand van de Geschiedenis vinden elkaar in de gedeelde ambitie om geschiedenis en erfgoed onder een breed publiek bekend en toegankelijk te maken.

Vereniging voor vrijwilligers in de archeologie (AWN)
Al vele jaren wordt er plezierig samengewerkt met de enthousiaste vrijwilligers van AWN Nederland.

Meer informatie over RomeinenNU?

Neem contact op met info@romeinen.nu