Ga naar inhoud

Partners RomeinenNU

Alle projecten van RomeinenNU worden georganiseerd door de staf en vrijwilligers van RomeinenNU in samenwerking met een veelheid aan partners en sponsors. De bijzondere samenwerkingsverbanden en enthousiaste inzet en betrokkenheid van al deze personen en partijen in heel Nederland maken de projecten en promotionele acties van RomeinenNU mogelijk.

Romeinse Limes Nederland
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen Romeinse Limes Nederland en RomeinenNU. Beide organisaties hebben tot doel om de bekendheid, kennis en waardering van ons Romeins verleden te vergroten. Romeinse Limes Nederland is een samenwerking tussen de Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Gelderland en Landschap Erfgoed Utrecht. Samen houden zij zich bezig met publieksbereik, educatie en netwerkvorming rondom de Neder-Germaanse Limes.

Nederlandse Limes Samenwerking
De Nederlandse Limes Samenwerking  (NLS) is een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Nu de Neder-Germaanse Limes sinds 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst, voert NLS de taken uit zoals in het Managementplan van de Neder-Germaanse Limes omschreven.

Coöperatie Erfgoed Gelderland
RomeinenNU is lid van Coöperatie Erfgoed Gelderland. De leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezig houden met beheer, behoud en/of presentatie van het Gelderse culturele erfgoed.

Provincies en gemeenten
RomeinenNU werkt regelmatig samen met en in opdracht van provincies en gemeenten in projecten en in netwerkvorming.

Vereniging voor vrijwilligers in de archeologie (AWN)
Al vele jaren wordt er plezierig samengewerkt met AWN Nederland.

Meer informatie over RomeinenNU?

Neem contact op met info@romeinen.nu