Ga naar inhoud

Wonen in een Romeins Marskamp

Organisatie: Museum het Pakhuis | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Themas:
Oorlog en vrede
Archeologie en actualiteit
Dagelijks leven
Landschap en natuur
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8

Deze bezoekles aan museum Het Pakhuis  is een introductie over het bezoek van de Romeinen aan Ermelo, de vondsten die gedaan zijn en de locatie waar ze geweest zijn. Er is een minitentoonstelling in de klas en we gaan samen naar het Marskamp op de heide. Hoe was het om in de Romeinse tijd te leven? En hoe zag het leven in het kamp er uit? Dat gaan de leerlingen zelf onderzoeken!

Doel

Het doel is leerlingen kennis te laten maken met de lokale overblijfselen van de Romeinse overheersing in Nederland.

Lesmateriaal/ werkvorm 

  • Voorbereidende les op school.
  • Bezoekles in het museum.

Leerdoelen en competenties

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 39 (Milieu), 48 (Omgang met water), 50 (Kaart en atlas) en 51 (historische bronnen) en het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijden

Groepen kunnen in overleg een bezoek inplannen.

Tijdsbeslag

  • 90 minuten bezoekles in het museum
  • 60 minuten voorbereidende les in de klas

Prijs

€ 62,- per groep

Aantal leerlingen

25 leerlingen per groep.

Gewenste begeleiding vanuit school

Aantal begeleiders in overleg.

Locatie

Museum Het Pakhuis
Molenaarsplein 24, Ermelo

Logo Museum Het Pakhuis