Ga naar inhoud

Schoolplaat “De Limes in Zuid-Holland"

Organisatie: Erfgoedhuis Zuid-Holland | Plaats van uitvoering: In de klas
Niveau:
Basisschool, groep 7/8
Basisschool, groep 5/6

Om het bijzondere verhaal van de Romeinse Limes in Zuid-Holland bij basisschoolleerlingen onder de aandacht te brengen, is een prachtig geïllustreerde schoolplaat ontwikkeld.

Op de voorzijde van de schoolplaat staat een illustratie waarop allerlei elementen uit de Romeinse tijd te zien zijn: van het dagelijks leven van soldaten in een castellum, het vervoeren van goederen over de Rijn, tot interpretatio Romana. Op de achterzijde staat aanvullende informatie over de limes, waarmee docenten zelfstandig een les over het onderwerp kunnen maken.

Het lesprogramma Slimme jongens, die Romeinen, waarbij leerlingen kennis maken met de geschiedenis van de Romeinse Limes in Zuid-Holland en de technieken die de Romeinen ons nalieten, sluit hierop aan.

Doel

De schoolplaat biedt visuele ondersteuning met veel aanknopingspunten voor een les over de Romeinse aanwezigheid in Zuid-Holland.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Het lesmateriaal is een schoolplaat met op de voorzijde een illustratie waarop allerlei elementen uit de Romeinse tijd te zien zijn.  De achterzijde van de schoolplaat bevat informatieblokken aan de hand waarvan een leerkracht zelf een les kan samenstellen. 

Leerdoelen en competenties

Het lesmateriaal sluit aan bij de kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij het tijdvak Grieken en Romeinen.

Tijdsbeslag

Eigen invulling.

    Prijs

    • De digitale versie is gratis te downloaden.