Ga naar inhoud

Schoolbezoek Museum Romeins Halder

Organisatie: Museum Romeins Halder | Plaats van uitvoering: Buiten de klas
Bataafse hulpsoldaat in Museum Romeins halder
Themas:
Dagelijks leven
Landschap en natuur
Ambachten en beroepen
Oorlog en vrede
Archeologie en actualiteit
Niveau:
Basisschool, groep 5/6
Basisschool, groep 7/8
Middelbare school, klas 1/2

Museum Romeins Halder beschikt over een collectie met voorwerpen uit de Romeinse tijd, die in de 60-er en 70-er jaren in Halder gevonden zijn. Halder (Sint-Michielsgestel) ligt op een afstand van een halve kilometer van het museum. De collectie geeft een goed beeld van de invloed van de Romeinen tijdens de eerste 2 eeuwen van onze jaartelling in de Brabantse beekdalen.

Tot de collectie behoren o.a.:

 • munten, aardewerk, glas, gebruiksvoorwerpen en een Romeinse soldaat;
 • een reconstructie van een Romeinse pottenbakkersoven, die op Halder gevonden is;
 • een reconstructie van een van de gevonden waterputten.

Doel

 • Leerlingen maken kennis met het dagelijks leven, de gebruiken en gewoonten van de Romeinen in de regio.
 • Beleven en ervaren hoe het er in de Romeinse tijd in de regio aan toeging.

Lesmateriaal/ werkvorm 

 • Groep 5 t/m 8: Speurtocht & rondleiding door ervaren rondleiders
 • VO: audiotour via eigen smartphone met oortjes met inleiding door ervaren rondleiders
 • Maatwerk is mogelijk
   

Leerdoelen en competenties

 • Het programma sluit aan bij de kerndoelen 51 en 52 binnen het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en kerndoel 56 binnen leergebied Kunstzinnige oriëntatie.

Tijden

Alle dagen op afspraak. Graag twee weken van tevoren aanmelden.

Tijdsbeslag

60 minuten (maatwerk is mogelijk).

Prijs

€ 3,50 per leerling / begeleiders gratis
 

Aantal leerlingen

 • Groep 5 t/m 8: maximaal 25 leerlingen per groep.
 • VO: maximaal 15 leerlingen per groep

Indien de groep groter is, wordt deze gesplitst en bezoeken de groepen het museum na elkaar. Er is ook een programma mogelijk waarbij het museumbezoek wordt gecombineerd met een natuurwandeling. 

Gewenste begeleiding vanuit school

In overleg.

Locatie

Haanwijk 5B
5271 VG  Sint-Michielsgestel

Meer informatie